Zielona aleja przy Kondratowicza, czyli plany zagospodarowania terenu po otwarciu stacji metra

Prace przy rozbudowie drugiej linii metra wyraźnie zmierzają ku końcowi. Jak zapowiadają urzędnicy, przy okazji tych działań, zauważalne zmiany zajdą też w obrębie widocznej części ulicy Kondratowicza. Według planów drogowców ma ona przeobrazić się w aleję tysiąca drzew.

Plan dla Kondratowicza

W związku z pracami budowlanymi na Bródnie zmiany zajdą również w widocznej części ulicy Kondratowicza. Pojawią się nowe nasadzenia, ścieżka rowerowa. Parkowanie ma być prostsze i zdecydowanie bardziej bezpieczne. O tym, jak wyglądają plany na nową organizację przestrzeni, opowiadał rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, Jakub Dybalski.

Według słów rzecznika spółki, przebudowa obejmuje pond półtorakilometrowy odcinek ulicy Kondratowicza, zawierający się między ulicami św. Wincentego i Rembielińskiej. Prace wokół stacji metra podlegają pod działania wykonawcy przebudowy metra. Za to, co mieści się między stacjami, odpowiada Zarząd Dróg Miejskich. Według zaakceptowanego projektu rozdzielone teraz jezdnie zostaną do siebie przysunięte, a z obu stron powstaną drogi rowerowe. Na całej długości ulicy zaplanowano również utworzenie miejsc parkingowych.

Prace zgodnie z planem

Według przekazanych przez Dybalskiego informacji wszelkie prowadzone na tym odcinku prace idą zgodnie z planem i nie należy mówić o żadnych opóźnieniach. Zakład Remontów i Konserwacji Dróg już na początku miesiąca rozpoczął przejmowanie terenów, które dotychczas stanowiły rodzaj zaplecza dla całej budowy. Obecnie trwa proces wymiany ekip robotniczych i niezbędnego do ich dalszych działań specjalistycznego sprzętu.

Z prezentowanych przez Zarząd Dróg Miejskich planów wynika,  że główna arteria Targówka powstanie praktycznie od podstaw. Jest to niewątpliwie wynikiem utworzenia na tym obszarze podziemnego systemu komunikacji. Zarezerwowany dla linii tramwajowej szeroki pas dzielący jezdnie Kondratowicza, nie jest już potrzebny. W związku z tym zdecydowano o jego likwidacji i zagospodarowaniu przestrzeni na nowo.

Aleja tysiąca drzew

Tak właśnie mianem określają swoją koncepcję dla Kondratowicza przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich. Według przyjętych założeń, istniejące już w tym rejonie szpalery drzew zostaną nie tylko uzupełnione, ale też rozbudowane. Do obecnych 300 nasadzeń planuje się dodanie ponad 700 nowych. Pojawią się znane gatunki drzew, takie jak graby, klony oraz lipy.

Poza drzewami pojawi się 136 tysięcy krzewów w najróżniejszych gatunkach. Nie zabraknie również trawników, z których część posłuży za podstawę do łąk kwietnych. Drogowcy planują także rozwinąć architekturę okolicy. Wzdłuż ulicy ma stanąć blisko 100 miejskich ławek, zaplanowano również niewielkie skwery.

Niedawno informowaliśmy o przypuszczalnych terminach zakończenia prac na terenach budowy nowej linii metra. Obecnie wiadomo, że oddanie do użytku stacji nastąpi w sierpniu tego roku. Przebudowa ulicy Kondratowicza jednak potrwa dłużej, bo do końca grudnia.