Pałac wilanowski — dawna rezydencja Sobieskich

Pałac wilanowski jest jednym z kluczowych zabytków Warszawy, który, chociaż z widzenia kojarzy każdy człowiek. Wspaniałe wnętrza i ogrody są wprost idealnym miejscem na spędzenie popołudnia i poznanie dziejów króla Jana III Sobieskiego i jego pięknego domostwa.
 

Krótka historia

Pałac Wilanowski jest mocno związany z osobą jego twórcy Jana II Sobieskiego. Władca ten czuwał nad całym przebiegiem budowy pałacu, a także zmarł w jego murach. Okres jego panowania był ostatnim momentem potęgi RP.
 
Rezydencja powstawała powoli. Początkowo Sobieski wybudował tylko niewielki dwór, który rozbudowano dopiero po 1683 roku, czyli po wygranej pod Wiedniem. Zdecydowano się na połączenie stylu polskich dworów ze stylem włoskim i francuskim.
 
Pałac nasycony jest symboliką, która chciał wyrazić król Sobieski. Znajdziemy tu odwołania do odwagi, waleczności i wielkości Polski. Władca chciał pokazać siebie jako obrońcę i budowniczego wielkiej RP. Pałac miał być symbolem władzy rodziny Sobieskich. Niestety te wizje nigdy się nie spełniły.
 
Kolejna właścicielka Elżbieta Sieniawska dobudowała skrzydła pałacu. Następnie Izabela Lubomirska poleciła zbudowanie wokół dziedzińca Kordegardy, Kuchni i Łazienki. Z kolei z inicjatywy Stanisławowi Kostce Potockiemu powstało tu muzeum oraz stylizowana na orientalną Altana Chińska, Most Rzymski łączący ogrody z wyspą, czy inspirowany architekturą średniowieczną budynek Pompowni. Ostatnimi właścicielami byli Braniccy, którzy dokonywali drobnych przekształceń pałacu, a także powiększali zbiory.
 
Po II wojnie światowej pałac przeszedł na rzecz skarbu państwa. Od tego momentu jest to samodzielne muzeum, dostępne dla wszystkich. Jego wnętrza można zwiedzać podczas wizyt, a także wielu wydarzeń, które są tam organizowane. Przepiękne ogrody i sale udekorowane dziełami sztuki są zachwycające i wprost nie sposób przejść koło nich obojętnie. Będąc w Warszawie, nie można pominąć tego miejsca.