Wieża ciśnień na ochockiej Stacji Filtrów przejdzie remont

Zabytkową wieżę ciśnień czeka w tym roku gruntowny remont. Planowane prace obejmą zarówno elementy murowane, jak i drewniane. Konserwacją zostanie objęta również instalacja wewnątrz obiektu. Zabytek zabezpieczony i otoczono rusztowaniami, oczekuje na rozpoczęcie prac.

Remont na Stacji Filtrów

Zlokalizowana na Ochocie wieża ciśnień to wyjątkowy zabytek. Budowla pochodzi z końca XIX wieku i, jak powiedział reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Marek Smółka, symbol wodociągów warszawskich. To też ważny element pejzażu, który od 1886 roku wpisuje się w krajobraz stolicy.

Z podanych przez Smółkę informacji wiemy, że wieżę czeka gruntowny remont. Trwające obecnie prace mają przygotować obiekt do działań w obrębie murów, dachu, rur żeliwnych oraz stolarki drzwiowej. Odnowione zostaną również schody. Za remont zabytku odpowiada firma A-Projekt. Realizowany w porozumieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków finansuje z własnych środków MPWiK. Wartość umowy zawartej z wykonawcą wynosi niecałe 1,7 miliona złotych.

Wieża ciśnień z historią

Wieża ciśnień, która powstała w latach 1885-1886, przechodziła już remonty w przeszłości. W roku 1937 naprawie poddano zwieńczenie komina. Kolejne prace z 1945 roku to oczywiście usuwanie skutków prowadzonych na terenie miasta działań wojennych. W latach 1996-1999 szczególną uwagę poświęcono ślusarce okiennej, a także wymagającej oczyszczenia elewacji.

Obiekt powstał z inicjatywy prezydenta miasta Sokratesa Starynkiewicza. Ponieważ wykorzystywany od połowy XIX wieku wodociąg Henryka Marconiego okazał się niewystarczający wobec wymagań prężnie rozwijającego się miasta, konieczne było stworzenie nowego projektu. System zaprojektował William Lindley, który dwa lata później  wraz z synem, Williamem Heerleinem Lindleyem, podpisał umowę na wykonanie obiektu. Jak się jednak okazało, William Lindley wycofał się z zawartej umowy, a realizacja projektu spoczęła na barkach jego syna. Tym sposobem Wodociąg Lindleya  rozpoczął działalność 03 lipca 1886 roku. Budowa całego systemu wodno-kanalizacyjnego trwała do roku 1915. Przez wszystkie lata pieczę nad projektem sprawował William Heerlein Lindley.