Ugody frankowe – kredyty we frankach szwajcarskich

Ugody frankowe dotyczą tysięcy kredytobiorców w różnych krajach. Przez wiele lat kredyty we frankach szwajcarskich były popularne ze względu na niższe oprocentowanie, jednak gwałtowny wzrost wartości franka szwajcarskiego w 2015 roku spowodował kryzys zadłużeniowy. W odpowiedzi na tę sytuację, wiele instytucji finansowych i rządów podjęło działania mające na celu złagodzenie skutków ugód frankowych.

Czym są kredyty we frankach?

Kredyty frankowe, znane również jako kredyty we frankach szwajcarskich, to specyficzny rodzaj kredytów hipotecznych udzielanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Polska, Węgry, Chorwacja czy Rumunia. Charakteryzują się tym, że są zawierane w szwajcarskiej walucie, zamiast w walucie krajowej.

W okresie przed kryzysem finansowym w 2008 roku, kredyty we frankach szwajcarskich były popularne ze względu na niższe oprocentowanie w porównaniu do hipoteki w walutach krajowych. Wiele osób zdecydowało się na takie kredyty, aby skorzystać z korzystnych warunków i niższych rat.

Jednak w wyniku gwałtownego wzrostu franka szwajcarskiego w styczniu 2015 roku, wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji. Rata ich hipoteki nagle znacząco wzrosła. Wiele osób nie była w stanie spłacić swoich zobowiązań. W odpowiedzi na sytuację rząd oraz banki w niektórych krajach podjęły działania mające na celu złagodzenie skutków ugód frankowych. W niektórych przypadkach wprowadzono specjalne programy restrukturyzacji kredytów, obniżono oprocentowanie lub zaoferowano możliwość przeliczenia kredytów na walutę krajową. Wiele spraw związanych z ugodami frankowymi trafiło również do sądów.

Ugody frankowe

Pod koniec 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła propozycję ugody mającej na celu rozwiązanie problemu związanego z kredytami we frankach szwajcarskich. Inicjatywa miała na celu znalezienie rozwiązania dla tzw. problemu frankowego. Zgodnie z proponowanym planem, kredyt udzielony we frankach szwajcarskich miał być traktowany tak, jakby był od samego początku udzielony w złotówkach, a oprocentowanie miało być ustalane na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę.

Większość banków wykazywała znaczące opóźnienia w drożeniu programu ugód zgodnie z rekomendacją organu nadzoru bankowego. Jednym z nielicznych banków, który szybko zaangażował się w inicjatywę, był PKO BP. Ugody frankowe nie są jednak oferowane wszystkim frankowiczom.

PKO BP – ugody z frankowiczami

PKO BP odegrało istotną rolę w procesie ugód z frankowiczami. Był jednym z pierwszych banków, które zdecydowały się na podpisanie ugód, mających na celu złagodzenie sytuacji kredytobiorców posiadających hipoteki we frankach szwajcarskich.

Bank PKO BP od samego początku zaangażował się w negocjacje z klientami dotkniętymi problemem frankowym. Ich celem było znalezienie rozwiązania, które byłoby korzystne zarówno dla banku, jak i dla kredytobiorców. W ramach ugód proponowanych przez PKO BP, kredyt we frankach szwajcarskich był przeliczany na kredyt w złotówkach, uwzględniając stawkę WIBOR powiększoną o marżę – PKO BP ugody z frankowiczami 2021-2023.

Decyzja PKO BP o podjęciu się inicjatywy ugód z frankowiczami była istotna, ponieważ bank posiadał znaczącą liczbę klientów posiadających hipoteki we frankach szwajcarskich. Ich zaangażowanie w rozwiązanie problemu miało pozytywny wpływ oraz zachęciło inne banki do podjęcia podobnych działań.

Proces ugód z frankowiczami jest nadal w trakcie realizacji i obejmuje wiele banków oraz tysiące klientów. Każda ugoda jest indywidualnie negocjowana, uwzględnia określone warunki finansowe i sytuację klienta. Celem ugód jest znalezienie rozwiązania, które pozwoli kredytobiorcom na stabilizację swojej sytuacji finansowej i zminimalizowanie ryzyka związanego z długiem w obcej walucie.

Darmowy kalkulator frankowicza

Kalkulator kredytu frankowego jest narzędziem, które umożliwia łatwe obliczenie potencjalnej kwoty, którą można odzyskać w przypadku nadpłaconych rat. Dzięki wprowadzeniu kluczowych danych z umowy kredytu we frankach szwajcarskich, takich jak kwota hipoteki w polskich złotych, data wypłaty środków czy liczba rat, można uzyskać szacunkową wartość przedmiotu sporu.

Darmowy kalkulator frankowicza dostarcza prostego i wygodnego sposobu na oszacowanie zwrotu nadpłaconych kwot. Wystarczy wprowadzić odpowiednie dane z umowy, a kalkulator dokona obliczeń na podstawie dostępnych informacji. Nadpłacone raty można jednak odzyskać wyłacznie na drodze sądowej. W porównaniu do ugód jest to o wiele korzystniejsze rozwiązanie

Jakie korzyści daje kalkulator frankowicza?

Korzystanie z kalkulatora kredytu frankowego może być przydatne dla kredytobiorców, którzy chcą ocenić, ile moga odzyskac walcząc z bankiem w sądzie. Odpowiednie wyniki mogą pomóc klientom w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszych działań, takich jak rozważenie zgłoszenia sprawy do sądu lub podjęcie negocjacji z bankiem.

Pamiętaj, że kalkulator kredytu frankowego dostarcza jedynie szacunkowych wyników, a ostateczna kwota odzyskania może być uzależniona od wielu czynników, jak np. postanowienia umowy kredytowej oraz aktualne przepisy prawne. Korzystając z kalkulatora kredytu frankowego, kredytobiorcy mogą uzyskać wstępne informacje na temat potencjalnych zwrotów swoich pieniędzy.