Dlaczego warto studiować na kierunkach mundurowych?

Wybór dalszej drogi kształcenia jest niewątpliwie bardzo ważną decyzją w życiu. Przed taką, staje co roku m.in. wielu maturzystów. Pomyślnie zdana matura jest kluczem, aby móc wybrać kierunek kształcenia na uczelni wyższej. Osoby, które zainteresowane są tematyką militarną, czy szeroko pojętym bezpieczeństwem, wybrać mogą studia mundurowe, które stają się coraz popularniejsze.

W tym poradniku sprawdzimy, czym są studia mundurowe, jakie kierunki studiów można wybrać, oraz czy warto kształcić się w takim kierunku. Jeżeli interesuje Cię ten temat — poradnik jest dla właśnie Ciebie.

Studia mundurowe

Studia wojskowe od czasu wstąpienia Polski do NATO stale zyskują na popularności. Wcześniej, kierunki tego typu nie były za bardzo popularne, natomiast teraz decyduje się na nie naprawdę wiele osób. Nie ma się czemu dziwić, otóż w większości przypadków, po ukończeniu nauki można stosunkowo szybko znaleźć pracę w zawodzie, co jest niewątpliwie dużym plusem.

Swoje predyspozycje do kariery w szeregach Sił Zbrojnych, wielu odkryło jeszcze w czasach szkoły średniej. Stąd taka popularność liceów mundurowych w naszym kraju. Absolwenci takich szkół chętnie kontynuują swoją naukę na studiach wojskowych.

Studia wojskowe — uczelnie

Jeśli chodzi o kierunki militarne i te związane z bezpieczeństwem, kształcić się można na uczelniach państwowych, jak i niepublicznych. Poniżej przedstawimy nieco więcej informacji na ten temat.

Uczelnie państwowe — Lotnicza Akademia Wojskowa, Akademia Sztuki Wojennej i nie tylko

Studia na takich uczelniach najczęściej są dwustopniowe (podobnie jak na uczelniach cywilnych). Można zatem pójść np. na jednolite studia magisterskie. Program studiów jest zależny od uczelni i konkretnego kierunku. Nauka zazwyczaj kończy się obroną egzaminu oficerskiego. Studia wojskowe są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które swoją ścieżkę kariery wiążą z wojskiem.

Wyróżnić można 6 akademii, które przygotowują kandydatów do służby na różnych jednostkach wojskowych. Będą to m.in.:

 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie,
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie,
 • Akademia Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu,
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi — dział wojskowy.

Wymienione uczelnie w swojej ofercie kształcenia poza studiami wojskowymi, mają również wiele kierunków cywilnych. 

Rekrutacja na uczelniach wojskowych odbywa się na podstawie wyników matur, egzaminu sprawnościowego, czy rozmowy kwalifikacyjnej i nie tylko. Ponadto wszyscy kandydaci muszą mieć zaliczone wymagane badania lekarskie.

Jednymi z istotniejszych kwestii jest to, że wszystkie osoby uczęszczające na studia wojskowe otrzymują zakwaterowanie, wyżywienie i wynagrodzenie. Warto wiedzieć także, że stają się czynnymi żołnierzami.

Maszerujący żołnierze

Uczelnie niepubliczne

W tym przypadku również oferta kształcenia jest całkiem szeroka. Otóż wiele niepublicznych uczelni, gdzie można studiować kierunki wojskowe, umożliwia wybór studiów, np. licencjackich, magisterskich, czy też studia podyplomowe. Ponadto możliwe są do odbycia rozmaite kursy i szkolenia z zakresu militariów, czy obszarów kształcenia związanych z wojskiem.

Studia mundurowe w Warszawie i ciekawe kierunki, jakie oferują np. niepubliczne uczelnie wojskowe przedstawiamy poniżej.

Studia I stopnia

 • Bezpieczeństwo narodowe,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne.
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe.

Kierunki te są bardzo przyszłościowe. Ponadto specjalizacja może dotyczyć cyberbezpieczeństwa lub bezpieczeństwa cywilnego.

Studia II stopnia

 • Bezpieczeństwo narodowe

W przypadku kiedy ktoś ukończył studia I stopnia w danym kierunku, może pójść krok dalej i zdobyć np. tytuł magistra inżyniera, co pozwala na zwiększenie szans na rynku pracy.

Studia podyplomowe

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa,
 • Audyt bezpieczeństwa i ochrony,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w lotnictwie cywilnym,
 • Bezpieczeństwo w transporcie drogowym

i inne.

Żołnierze w akcji

Zasady rekrutacji na uczelniach wojskowych niepublicznych

Są one podobne jak w przypadku rekrutacji na uczelniach państwowych. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji, warto sprawdzić na stronie internetowej konkretnej uczelni. Należy jednak mieć na uwadze, że nauka na uczelniach niepublicznych wiąże się z uiszczaniem opłat (czesnego).

Praca w służbach mundurowych i nie tylko — perspektywy zawodowe

Okazuje się, że kończąc studia wojskowe na jakimkolwiek kierunku, nie ma problemów z zatrudnieniem. Otóż wybrać można pracę w wojsku na różnych stanowiskach bądź w innych służbach bezpieczeństwa narodowego, jak np. straży granicznej. Poniżej przedstawiamy przykładowe zawody, jakie można wykonywać po ukończeniu studiów wojskowych.

 • Specjalista do spraw bezpieczeństwa,
 • Specjalista do spraw infrastruktury krytycznej,
 • Dyrektor do spraw bezpieczeństwa,
 • Dyrektor do spraw ochrony fizycznej,
 • Manager ochrony,
 • Detektyw,
 • Pracownik banku ze specjalnymi uprawnieniami,
 • Pracownik służb specjalnych,
 • Pracownik służb mundurowych,
 • Audytor bezpieczeństwa,
 • Security manager

i wiele innych zawodów.

Jeżeli chodzi o sprecyzowanie pracy w wojsku, wyróżnić można np.:

 • Pilot,
 • Marynarz
 • Mechanik pokładowy,
 • Nawigator,
 • Specjalista do spraw bezpieczeństwa i obronności,
 • Kontroler ruchu lotniczego

i wiele innych.

Można również zostać zawodowym żołnierzem i w tym kierunku rozwijać swoją ścieżkę kariery. W tej kwestii, w zależności od uczelni i ukończonego kierunku, jak również od przydziału z Ministerstwa Obrony Narodowej, służyć można w jednym z sześciu rozdziałów sił zbrojnych RP.

Kto może iść na studia wojskowe

Pomimo iż na dane kierunki studiów decyduje się bardzo wiele osób, należy wiedzieć, że każdy kandydat musi spełniać określone wymagania, m.in.:

 • musi mieć polskie obywatelstwo,
 • zdaną maturę,
 • nie być karany,
 • wymagane jest posiadanie odpowiednich predyspozycji fizycznych, jak i psychicznych, aby móc należycie pełnić służbę w zawodowym wojsku,
 • należy być pełnoletnim, w dniu powołania do służby, którą pełni się w czasie studiów.

Ponadto należy spełniać wszystkie wymaganie rekrutacyjne, jak wymienione we wcześniejszej części tekstu.

Czy warto zdecydować się na studia wojskowe

Pewnie wiele osób staje przed takim dylematem, szczególnie tych, którzy za sobą mają już ukończone liceum mundurowe. Otóż jest to kwestia indywidualna, aczkolwiek zważając na ciągłe zapotrzebowanie osób do służb mundurowych, czy stały rozwój obronności w Polsce, warto rozważyć wybór studiów wojskowych.

Podsumowanie

Służba państwu zapewne nie jest skierowana dla każdego, jednak osoby, które zdecydują się na taką drogę, muszą liczyć się z wieloma kwestiami. Niewątpliwie jednak, studia wojskowe to przyszłościowy wybór. Tym bardziej że kierunków kształcenia jest naprawdę sporo, gdyż można wybierać pomiędzy tymi na uczelniach państwowych, jak i tymi na uczelniach niepublicznych.