Trzecia próba uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania dla warszawskiego Rakowa

Zlokalizowany w warszawskiej dzielnicy Włochy, rejon Rakowa, jest obecnie przedmiotem trzeciej już próby przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania. Ten projekt ma na celu przeznaczyć działki nie na zabudowę mieszkaniową, ale na konstrukcje przemysłowe takie jak hale czy magazyny. Wcześniejsze wersje tego planu spotkały się z licznymi uwagami społeczności lokalnej. Dodatkowo, dla pewnych parceli zatwierdzono już decyzje o warunkach zabudowy, co może skutkować koniecznością wypłat odszkodowań.

Tytułujący pytanie “Co z planem miejscowym dla Rakowa?” odnosi się do licznych kontrowersji budzących zamieszanie wokół miejscowego planu zagospodarowania dla tego obszaru. Projekt ten został po raz pierwszy publicznie zaprezentowany w listopadzie 2021 roku i otrzymał masę krytycznych opinii – aż 2164 jednostkowych uwag zgłoszonych przez społeczność lokalną.

Raków, historycznie położony między Aleją Krakowską, a Alejami Jerozolimskimi, z ulicą Łopuszańską przecinającą jego obszar, był dawniej terenem przemysłowym. Niemniej jednak, pełne wdrożenie tej koncepcji nigdy nie zostało zakończone. Wszystkie trzy projekty miejscowego planu zagospodarowania – zarówno pierwszy, drugi, jak i obecnie procedowany – zakładają głównie przeznaczenie terenów przy ulicy Łopuszańskiej na budowę hal, magazynów i zakładów produkcyjnych.