Czy straż miejska w stolicy Polski spełnia oczekiwania mieszkańców? Opinie warszawiaków na ten temat

W kontekście funkcjonowania stołecznej Straży Miejskiej, często pojawiają się pytania dotyczące jej skuteczności. Kwestia tej jest regularnie omawiana, a opinie na ten temat bywają różne. Ostatnio, w ramach Barometru Warszawskiego, przeprowadzono badanie, które miało ocenić efektywność pracy straży miejskiej w Warszawie, zwracając uwagę nie tylko na opinie respondentów, ale także naszych czytelników. Nie można jednak pominąć faktu, że istnieją powtarzające się zarzuty dotyczące niewłaściwej realizacji obowiązków przez strażników miejskich – od nielegalnego parkowania po dewastację budynków za pomocą graffiti.

Podczas analizy opinii mieszkańców stolicy na temat pracy Straży Miejskiej, wynika że większość z nich nie jest zadowolona z ich działania. Przywołując “Raport z badania opinii mieszkańców Warszawy na temat stołecznej Straży Miejskiej”, który został opublikowany na początku 2023 roku, okazało się, że ponad jedna trzecia mieszkańców Warszawy nie ma zaufania do tej instytucji.

Co więcej, 65% mieszkańców Warszawy wyraziło swoje niezadowolenie z nieprawidłowego parkowania w mieście. Zaskakujące może być to, że aż 90% respondentów zgadza się, że Straż Miejska powinna zdecydowanie interweniować w przypadku nieprawidłowego parkowania. To zadanie zostało określone jako najważniejsze spośród wszystkich obowiązków, jakie Straż Miejska posiada w Warszawie.