Strategia mieszkańców Wawra na poprawę bezpieczeństwa: powołali straż sąsiedzką

Kwestią, która budzi rosnące zaniepokojenie wśród mieszkańców jednego z osiedli na terenie dzielnicy Wawer, są coraz liczniejsze przypadki kradzieży i włamań. Jako reakcję na te niepokojące zjawiska, postanowili oni samodzielnie podjąć działania mające na celu zmniejszenie ilości takich incydentów, tworząc straż sąsiedzką. Pragną jednak wyraźnie podkreślić, że nowo powstała inicjatywa nie ma pretendować do roli policji czy straży miejskiej. Więcej szczegółów na temat tej inicjatywy znajduje się poniżej.

Mieszkańcy osiedla Las w dzielnicy Wawer nie zamierzają dłużej biernie przyglądać się narastaniu problemu włamań i kradzieży prowadzonych na terenie ich osiedla. Stało się to dla nich bodźcem do powołania straży sąsiedzkiej pod koniec ubiegłego roku.

Celem nowo powstałej straży sąsiedzkiej jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na osiedlu oraz skuteczna prewencja przestępczości. Inicjatorzy tego projektu planują ścisłą współpracę z lokalnymi władzami samorządowymi i policją, chcąc poprzez przekazywanie informacji o niepokojących sytuacjach i wspólne patrole zwiększyć jakość życia mieszkańców osiedla Las – tak wyjaśniają założyciele nowej inicjatywy.

Pierwsze działania straży sąsiedzkiej miały miejsce podczas świąteczno-noworocznego okresu. Według relacji mieszkańców, w patrolach pieszych oraz zmotoryzowanych wzięło udział wiele osób, które przeznaczyły na ten cel kilkanaście godzin, szczególnie intensywnie obserwując miejsca najbardziej narażone na włamania i kradzieże, zwłaszcza w porze nocnej, kiedy ryzyko takich incydentów jest największe.