Ogłoszony przetarg na naprawę nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie

Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) ogłosił plany przeprowadzenia remontu nawierzchni popularnej ulicy w stolicy – Krakowskiego Przedmieścia. Prace mają obejmować fragment między ulicami Królewską i Miodową. Szczegóły zostały podane do publicznej wiadomości.

Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, zapowiedział 7 lutego br., że ulica Krakowskie Przedmieście czeka gruntowna renowacja nawierzchni. Planowane prace dotyczyć będą odcinka ulicy od Królewskiej do Miodowej, co zostało potwierdzone w trakcie ogłoszenia przetargu.

ZDM zwraca uwagę, że realizacja tego projektu jest niezbędna ze względu na ciągły i intensywny ruch autobusowy na tym odcinku Traktu Królewskiego. Całkowity czas trwania prac ma wynieść osiem miesięcy. ZDM ostrzega jednak, że największe utrudnienia w ruchu drogowym będą miały miejsce w okresie letnim, trwającym trzy miesiące. Po tym okresie powinny zniknąć wszelkie nierówności.

Drogowcy zapewniają, że po przeprowadzonym remoncie, ciężarówki i autobusy nie będą stanowić takiego problemu dla najbardziej prestiżowej ulicy w Warszawie. Są pewni swoich słów, ponieważ mają zamiar skorzystać z doświadczenia zdobytego podczas wcześniejszego remontu ulicy Miodowej.