Sejmik Mazowsza planuje inwestycje za 570 milionów złotych w Warszawie i prawie miliard złotych dla lokalnych samorządów

Sejmik Województwa Mazowieckiego nie ukrywa swojej dumy z przeznaczenia 570 milionów złotych na różnego rodzaju projekty inwestycyjne na terenie stolicy kraju, Warszawy. Dodatkowo, prawie miliard złotych ma zostać przekazany do dyspozycji samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń. Jednakże, niewiadomą pozostaje kiedy zostanie zakończony strajk pracowników Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD). W wyniku protestu, pociągi nie funkcjonują w godzinach największego ruchu, co skłoniło marszałka województwa mazowieckiego, Adama Struzika, do wyrażenia swojej krytyki.

Bródnowski Szpital Mazowiecki jest jednym z najważniejszych beneficjentów wsparcia finansowego od województwa mazowieckiego. W 2022 roku placówka ta otrzymała z budżetu kwotę 47,6 miliona złotych przeznaczoną na realizację rozmaitych inwestycji. Do najważniejszych planowanych projektów należy przekształcenie pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku C, które mają być dostosowane do potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii.

W planach są także prace związane z digitalizacją szpitala, modernizacją instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej oraz zakupem nowoczesnej aparatury medycznej. Zapowiedziano również budowę i remont budynków oznaczonych literami H i D. Sumując wszystkie te inwestycje, do 2029 roku samorząd województwa mazowieckiego zamierza przeznaczyć na nie kwotę ponad 417 milionów złotych. Przygotowano także fundusze w wysokości 26,5 miliona złotych na realizację projektu budowy nowego obiektu szpitalnego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.