Realizowane projekty obwodnic w Mazowieckim – Lipsko i Pułtusk w centrum uwagi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zapewnia, że prace nad dwiema kluczowymi obwodnicami w województwie mazowieckim, mianowicie Lipskiem i Pułtuskiem, są systematycznie prowadzone. Dodatkowo informuje, że dokumentacja projektowa dla kolejnych siedmiu jest już przygotowywana. Te działania mają na celu usprawnienie ruchu tranzytowego poza dziewięć miast na Mazowszu w przyszłych latach.

Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka GDDKiA, udzielając informacji na temat postępów prac nad obwodnicą Lipska w ciągu DK79, przypomniała o umowie zawartej 10 grudnia 2020 roku dotyczącej jej projektu i budowy. Wskazała również, że ostatnia, czwarta decyzja ZRID w tej sprawie została podpisana przez Wojewodę Mazowieckiego w lipcu 2023 roku.

W chwili obecnej na terenie przyszłej obwodnicy Lipska realizowane są różnorodne prace. Dotyczą one między innymi usuwania drzew i krzewów oraz prowadzenia robót ziemnych. Ponadto trwa także budowa dróg technologicznych i usuwanie kolizji z urządzeniami podziemnymi.