Przyszłość warszawskich parkingów P+R: propozycje zmian regulaminu i wprowadzenie opłat za ładowanie samochodów elektrycznych

Ostatnie propozycje zmian w regulaminie parkingu P+R w Warszawie obejmują takie aspekty jak karty Eko ważne tylko do końca roku, wprowadzenie opłat za korzystanie z punktów ładowania dla samochodów elektrycznych, a także możliwość pozostawienia hulajnogi. Wszystko to jest częścią planowanych zmian, które mają na celu dostosowanie się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku i potrzeb użytkowników. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na czwartkowej sesji Rady Warszawy.

Sesja Rady Miasta, zaplanowana na 16 listopada, ma na celu omówienie i głosowanie nad tymi propozycjami. Jednym z głównych punktów porządku obrad jest kwestia wprowadzenia opłat za energię elektryczną zużywaną przez pojazdy elektryczne korzystające z punktów ładowania na parkingach P+R. Taka decyzja wynika m.in. ze znacznego wzrostu cen energii oraz rosnącej liczby samochodów elektrycznych korzystających z tych stacji ładowania.

Nowy system rozliczania ma przewidywać opłaty proporcjonalne do ilości zużytej energii, z dokładnością do 0,1 kWh. W ciągu ostatniego roku, użytkownicy parkingów P+R zużyli około 440 tysięcy kWh energii na ładowanie swoich pojazdów elektrycznych. Na podstawie tej analizy oraz uwzględniając koszty zakupu i dystrybucji energii, proponowana stawka za 1 kWh energii wynosi 1,61 zł brutto. Ta cena ma zapewnić adekwatne pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem stacji ładowania w 2023 roku.