Problemy z emisją hałasu – Południowa Obwodnica Warszawy jeszcze w pełni nie działa, a już obniża komfort życia okolicznych mieszkańców

O problemach mieszkańców Wilanowa pisaliśmy już wcześniej. Trwająca budowa kolejnych odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy skutecznie odbiera mieszkańcom warszawskiej dzielnicy spokój dzień i w nocy. Choć nie została jeszcze uruchomiona cała trasa, mieszkańcy już odczuwają negatywne skutki jej obecności, takie jak ciągły szum i hałas. Kilka dni temu przeprowadzono pomiary akustyczne. Wykazano, że obecnie na tym odcinku mamy do czynienia z przekraczaniem ustalonych norm tylko kilkukrotnie w ciągu doby. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż ruch na trasie nie odbywa się jeszcze w pełnym wymiarze, nie rokuje to dobrze na przyszłość.

Mieszkańcy Warszawy wnioskują o wprowadzenie zmian i składają wnioski do władz

Blisko tysiąc osób podpisało petycję, którą przekazano do rąk dyrektora GDDKiA, ministra infrastruktury, marszałka województwa mazowieckiego oraz regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Przedmiotem złożonego wniosku była prośba o podjęcie kroków, których celem będzie zabezpieczenie mieszkańców okolic sąsiadujących z POW od uciążliwego hałasu. Radni dzielnic Wawer i Wilanowo wnioskowali do Rady Warszawy i prezydenta Rafała Trzaskowskiego o przeprowadzenie pomiarów hałasu w rejonie POW. Wykonawca informuje, iż takie pomiary przeprowadzi, jednak dopiero po uzyskaniu zgody na oddanie nowej obwodnicy do użytku. Nastąpi to w okresie od 12 do 18 miesięcy.

Propozycja radnych dzielnicy obejmuje wniosek skierowany do głównego inspektora transportu drogowego o wprowadzenie odcinkowego pomiary prędkości na POW. W założeniu miałoby to znacząco wpływać na ograniczenie prędkości pojazdów, a co za tym idzie, na emitowany przez nie hałasu. Inne planowane wnioski dotyczą wymiany drzew, które nie przyjęły się podczas pierwszego zasadzenia oraz dodanie nowych wzdłuż obwodnicy.