Prace drogowe na moście Świętokrzyskim – kierowcy do końca października muszą uzbroić się w cierpliwość

Most Świętokrzyski doczekał się prac renowacyjnych. Po ostatnich oględzinach drogowcy rozpoczęli remont obiektu. Wymieniona zostanie wyeksploatowana dylatacja po wschodniej stronie mostu. Władze miasta przewidują termin zakończenia prac na koniec października. Do tego czasu kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Remont potrzebny od zaraz

Decyzje o remoncie Zarząd Dróg Miejskich podjął po zapoznaniu się z ostatnim raportem na temat stanu technicznego obiektu. Przegląd wykazał znaczne usterki, które nie mogły dłużej czekać na działanie. Wymianie podlegać będzie mocno wyeksploatowana dylatacja po wschodniej stronie przeprawy. Część ta odpowiedzialna jest za bezpieczne przenoszenie obciążeń i zmniejszanie, powstałych w wyniku czynników zewnętrznych, odkształceń konstrukcji.

Remont poza sezonem letnim podczas wzmożonego ruchu drogowego

Zastanawiający może być fakt, że decyzje o tak poważnych pracach podjęto z terminami u progu jesieni, gdy na ulice wyjeżdża coraz więcej pojazdów. Drogowcy, uprzedzając wszelkie pytania wskazują, że wpływ na to miał wzmożony ruch rowerowy na moście pod koniec wakacji.

Prace na moście będą prowadzone w kilku etapach, z których każdy niestety będzie związany ze zwężeniem jezdni, co z pewnością zaowocuje spowolnieniem przepływu aut. W dalszej perspektywie z utrudnieniami zetkną się także niestety piesi i rowerzyści. Pierwszy etap prac, obejmujący okres trzech tygodni, zakłada demontaż starego elementu i oczyszczenie szczeliny dylatacyjnej. Następnie drogowcy zamontują nową część konstrukcji, która po dozbrojeniu będzie mogła właściwie wypełniać swoją funkcję. Prace obejmą także proces uzupełnienia braków w betonowej konstrukcji, ułożenie świeżego asfaltu oraz odtworzenie izolacji pomostu i przyczółku.