Powietrze, którym oddychamy, czyli badania smogu w Łomiankach i Milanówku przeciw kopciuchom

W podwarszawskich miejscowościach ponownie ruszyły pomiary jakości powietrza. Członkowie Polskiego Alarmu Smogowego umieszczą pyłomierz w czterech punktach.

Kontynuacja akcji z ubiegłego roku

Podobne działania aktywiści Polskiego Alarmu Smogowego podjęli już rok wcześniej. Wtedy to okazało się, iż najwyższe stężenie trujące pyły na tym obszarze osiągają podczas sezonu grzewczego. Nie ma w tym oczywiście niczego zaskakującego, jednak niepokojący jest fakt, iż skala zanieczyszczenia przekracza wówczas poziom tych substancji w stolicy kilkukrotnie.

Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Oczywiście chodzi o sposób, w jaki mieszkańcy warszawskiego obwarzanka ogrzewają swoje posiadłości. Brak tu ekonomicznych i proekologicznych rozwiązań. Prym nadal wiodą tak napiętnowane i eliminowane z domowych gospodarstw kopciuchy.

Pomiary w czterech lokalizacjach

W tym roku specjalny pyłomierz pojawi się w czterech miejscowościach. Obecnie zainstalowano urządzenie na terenie Łomianek, gdzie pomiary będą prowadzone przez najbliższe dwa tygodnie. Następnie takie same badania prowadzone będą w Nowym Dworze Mazowieckim. Kolejne punkty na trasie pomiarowej to Wołomin i Milanówek.

Jak tłumaczą aktywiści Polskiego Alarmu Smogowego, podjęta przez nich inicjatywa, to próba unaocznienia skali problemu mieszkańcom obwarzanka. Stacje pomiarowe, za które odpowiada Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska, nie funkcjonują niestety w każdej miejscowości. Dlatego właśnie członkowie stowarzyszenia prowadzą własne pomiary w pozostałych lokalizacjach i dbają o uzupełnienie brakujących danych.

Pomiarowa wizualizacja

Jak wykazały prowadzone pomiary w roku ubiegłym, najgorsza sytuacja panuje na opisywanym terenie w godzinach wieczornych i nocnych. Wtedy to mieszkańcy powracają do swoich domostw i rozpoczynają ogrzewanie posiadłości. Celem aktywistów jest przekonanie mieszkańców, że środki grzewcze, z których korzystają, są dla nich wyjątkowo szkodliwe.

Tym razem jednak nie tylko liczby mają przemówić do świadomości podwarszawskich lokatorów. Elementem kampanii Polskiego Alarmu Smogowego, zatytułowanej Zobacz, czym oddychasz, są mobilne płuca. To wykonana z białej, przepuszczalnej tkaniny kilkumetrowa konstrukcja, mająca imitować ludzkie płuca. Ci, do których dane w postaci liczb nieszczególnie przemawiają, będą mogli na własne oczy zobaczyć, jakiego koloru mobilne płuca będą po dwóch tygodniach oddychania serwowanym przez mieszkańców obwarzanka powietrzem.