Pierwsza polska klasa kawalerii konnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Warszawskie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod dyrekcją Izabeli Nowak-Piłki, zapisało się w historii jako pierwsze w kraju, które utworzyło klasę kawalerii konnej. Podczas rekrutacji okazało się, że większość zgłoszeń napłynęła od dziewczyn. Szkoła ta słynie zainteresowanie klasami mundurowymi, a początki takiej działalności sięgają roku 2012.

Gdy dyrektor Nowak-Piłka opracowywała koncepcję pracy szkoły, zastanawiała się, jakie elementy powinny się w niej znaleźć. Skojarzenie z nazwiskiem Marszałka Piłsudskiego przywodziło na myśl mundury i wojsko. Wówczas postanowiła spróbować stworzyć klasy o profilach wojskowych i policyjnych, co zaowocowało kolejnymi innowacyjnymi inicjatywami.

Współpracując z ówczesnym rzecznikiem policji, dyrektor udało się wprowadzić klasy policyjne i wojskowe do programu edukacyjnego szkoły. Po dwóch latach takiej działalności, liceum nawiązało współpracę z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT i uruchomiło pierwszą w Polsce klasę stewardes i stewardów. Kolejnym krokiem było wprowadzenie do programu nauczania nowego kierunku – klasy celno-skarbowej. W 2022 roku, dzięki porozumieniu z Krajową Administracją Skarbową, liceum otworzyło pierwszą tego rodzaju klasę na Mazowszu.