Centralny Port Komunikacyjny: Oczekiwania mieszkańców i postęp prac

Planowane jest, że w 2024 roku na terenie między Łodzią a Warszawą zostanie ukończony Centralny Port Komunikacyjny (CPK), który ma być największym lotniskiem w Polsce. Pierwsi pasażerowie mają z niego skorzystać w 2028 roku. Michał Dobrołowicz, dziennikarz RMF FM, odwiedził miejscowość Baranów w województwie mazowieckim, gdzie przyszłe megalotnisko ma zostać zbudowane, aby zobaczyć, jakie emocje towarzyszą lokalnym mieszkańcom w związku z tym projektem oraz sprawdzić postęp prac przygotowawczych do budowy portu.

Do chwili obecnej spółka Centralny Port Komunikacyjny nabyła mniej niż jedną piątą gruntów potrzebnych do realizacji pierwszego etapu budowy tego gigantycznego obiektu na terenie trzech gmin mazowieckich: Teresin, Wiskitki i Baranów. Liczby te przedstawiają się jako 430 hektarów z 2155 hektarów wymaganych do zamierzonej inwestycji.

W kwietniu zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców, którzy byli zainteresowani sprzedażą swojego gruntu w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN), obejmującego tereny pierwszego etapu planowanego CPK. W dalszym ciągu trwa proces pozyskiwania gruntów dla następnych faz inwestycji, obejmujących rozbudowę lotniska, budowę węzła kolejowego oraz realizację towarzyszących projektów infrastrukturalnych.