Parkuj i jedź, ale jeszcze nie dziś – budowa parkingu Park & Ride na Żeraniu znacznie się opóźnia

Dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego na Żeraniu powstaje parking typu Park & Ride. Powstaje nadal, choć jego otwarcie zapowiadano jeszcze na ten rok. Dziś już wiadomo, że pierwszy pojazd zaparkuje tam dopiero wiosną 2022 roku.

Wszystkiemu, jak wszędzie, winne obostrzenia

Według wstępnych komunikatów prace obok stacji kolejowej na Żeraniu miały zakończyć się w czerwcu tego roku. Po poczynieniu kolejnych obowiązkowych kroków parking miał zostać udostępniony udającym się na stację kolejową mieszkańcom stolicy. Jednak tak, jak w przypadku wielu innych inwestycji, P&R przy skrzyżowaniu Płochocińskiej z Marywilską także zalicza znaczne opóźnienie.

Pytany o powody przeciągających się prac na terenie punktu P&R Żerań rzecznik ZTM, Tomasz Kunert, wymienił wiele przyczyn zaistniałej sytuacji. Na pierwszym miejscu bezwzględnie postawił problemy natury biurokratycznej, będące następstwem wprowadzonych w urzędach obostrzeń, związanych z pandemią. Liczbę pracowników poszczególnych oddziałów ograniczono, więc cała procedura pozyskiwania odpowiednich dokumentów znacznie się wydłużyła.

Kolejny punkt na liście opóźnień to zmiany w zakresie uzgodnień poczynionych z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Następne to długie negocjacje dotyczące kwestii zabezpieczeń ciepłociągu oraz problemy w zakresie stałej organizacji ruchu i wjazdu na parking. Te ostatnie wiążą się z trwającymi już w tym rejonie pracami budowlanymi i toczącymi się uzgodnieniami przyszłego układu drogowego.

Zakończenie prac do końca lutego 2022

Jak podaje reprezentujący ZTM Tomasz Kutner termin, zakończenia prowadzonych na Żeraniu prac ustalono maksymalnie na 28 lutego przyszłego roku. Należy jednak pamiętać, że ostateczną datę poznamy dopiero po ukończeniu wszystkich testów. Powstający punkt P&R będzie wyposażony w takie udogodnienia jak stacje ładujące dla pojazdów elektrycznych. Konieczna będzie więc konfiguracja odpowiednich systemów oraz sprawdzenie zasilające parking w energię instalacji fotowoltaicznej.

Parking P&R dostępny będzie dla tych, którzy na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej i w dotarciu na zlokalizowany na peryferiach przystanek korzystają z samochodu lub roweru. Aby uniknąć blokowania ulic na terenach zabudowanych i miejsc parkingowych przynależnych mieszkańcom okolicy, pojazd na parkingu będzie można pozostawić bezpłatnie, na podstawie posiadanego biletu ZTM. W ramach inwestycji ma też pojawić się strefa Kiss & Ride, gdzie podwożący pasażerów komunikacji będą mogli bezpiecznie zatrzymać się na krótki postój.