Śmieciowy temat w niemałej stawce – radni przyjęli metodę określania opłat za wywóz odpadów komunalnych dla lokali w Warszawie

Opłaty za mieszkanie to część szarej rzeczywistości mieszkańca każdego miasta. Odprowadzane środki w ramach czynszu pozwalają na zaspokajanie zapotrzebowania na wodę, gaz, prąd. Wnoszenie opłaty za wywóz śmieci pozwala na mieszkanie w czystej okolicy i higienicznych warunkach. Jak jednak ustalane są wysokości ponoszonych przez mieszkańców Warszawy stawek?

Jeden problem, wiele propozycji

Do lutego 2020 roku w stolicy opłata, jaką mieszkańcy wnosili z tytułu wywozu odpadów, uzależniona była od ilości lokatorów zameldowanych w mieszkaniu. W następnych miesiącach uskuteczniano pobory opłaty zryczałtowanej. Dziś natomiast kwota ta wiąże się z ilością zużytej przez mieszkańców wody. W czwartek 18 listopada Rada Miasta przyjęła nową metodę rozliczania tej usługi. Od 01 stycznia 2022 roku to, ile warszawianie zapłacą za wywóz nieczystości, będzie zależne od metrażu zajmowanego przez nich lokalu.

Rozwiązanie NIE sprawiedliwe dla wszystkich

Ustalony przez radnych plan nie dla wszystkich jednak wydaje się korzystny i sprawiedliwy. Niektóre spółdzielnie mieszkaniowe, w tym Robotnicza SM Praga, Służew nad Dolinką, Bródno, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, skierowały do Rady Miasta zastrzeżenia dla obranej na przyszły rok metody. Wśród nich najważniejsze dotyczyło braku proporcjonalnego naliczania opłat. Mimo pozornych niższych kosztów dla mniejszych lokali to właśnie ich lokatorzy odczują dotkliwie taką zmianę.  Właściciele lokali o większej powierzchni to zazwyczaj osoby o wyższym statusie materialnym. Lokale o powierzchni poniżej 30 metrów zamieszkują osoby o niższych zasobach finansowych. Niestety właśnie od nich rozpoczyna się stopniowanie stawek. W założeniu wyglądają one następująco:

  • 52,00 zł – lokal do 30 mkw
  • 77,00 zł – lokal od 30,01 mkw do 40 mkw
  • 88,00 zł – lokal od 40,01 mkw do 60 mkw
  • 94,00 zł – lokal od 60,01 mkw do 80 mkw
  • 99,00 zł – lokal powyżej 80 mkw

Przy takim rozkładzie nietrudno zauważyć różnice w kosztach, które powodować może zaledwie jeden centymetr powierzchni. Warto te pamiętać, że nie każdy lokal zamieszkuje czteroosobowa rodzina, więc ilość wytwarzanych odpadów nie jest wszędzie jednakowa.

Oddzielny system opłat zaproponowano także w przypadku domów jednorodzinnych i innych obiektów mieszkalnych.