“Olszynka Grochowska” nową pozycją w rejestrze zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zdecydował o umieszczeniu kolejnej pozycji w rejestrze cennych obiektów. Tym razem miejsce w zaszczytnym gronie przypadło hali lokomotywowni Olszynka Grochowska.

Unikat z pierwszej połowy XX stulecia

Nowa pozycja w rejestrze zabytków to wybudowana w latach 30. ubiegłego stulecia hala lokomotywowni Olszynka Grochowska. Zlokalizowany na terenie stacji kolejowej Grochów w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 53 obiekt zdaniem konserwatora to wyjątkowy przykład budownictwa kolejowego.

Halę  na stacji Grochów wzniesiono w związku z modernizacją Warszawskiego Węzła Kolejowego. Zaprojektowany na zlecenie Ministerstwa Komunikacji budynek miał w pełni odpowiadać planom przeprowadzanej wówczas elektryfikacji kolei. Inżynierem, który sprawował pieczę nad całym przedsięwzięciem, wybrano Wacława Żenczykowskiego. Realizacja projektu miała miejsce w latach 1937 – 1938.

Przetrwała lata wojny, oparła się nowym trendom

Powstała przed wybuchem II wojny światowej hala lokomotywowni, przetrwała burzliwy okres w dziejach miasta bez wyraźnego uszczerbku. W latach 40. XX wieku użytkowano ją zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu wykańczającego Europę konfliktu. Rozbudowany w latach 50. obiekt zaczął obsługiwać również nowocześniejsze składy. Na przełomie lat 60. i 70. część jej zadań przekazano do elektrowozowni Nowy Grochów.

Jak wynika ze słów profesora Jakuba Lewickiego, pełniącego urząd Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, mieszcząca się na terenie Grochowa hala jest unikatowym świadectwem wystawionym technologicznemu postępowi, który miał miejsce w II Rzeczypospolitej. Zachowana w niezmienionym stanie, stanowi ona jedyny w swoim rodzaju zabytek o wyjątkowej wartości estetycznej. Zwłaszcza pod względem zastosowania nowatorskich jak na tamte czasy rozwiązań technologicznych połączonych z modernistyczną architekturą.

Niedawno informowaliśmy o innym obiekcie, który znalazł się w rejestrze zabytków.