Obrona ojczyzny: Warunki i zarobki żołnierzy w Polsce

Od chwili wprowadzenia ustawy o obronie ojczyzny, obowiązują nowe formy służby wojskowej, takie jak dobrowolna zasadnicza lub służba w rezerwie aktywnej i pasywnej. Aby zostać żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej, kandydat musi spełniać określone wymagania. Poniżej przedstawiamy informacje na temat zarobków żołnierzy w Polsce.

Jeśli chodzi o żołnierzy zawodowych, ustawa o obronie ojczyzny wprowadziła różne nowości, w tym zmianę służby kontraktowej na służbę stałą na czas nieokreślony. Dodatkowo, wprowadzone zostały nowe stopnie wojskowe: starszy szeregowy specjalista oraz starszy marynarz specjalista. W ramach korpusu podoficerów dokonano również podziału na podoficerów starszych i młodszych.

Zarobki żołnierzy w Polsce składają się z kilku elementów, a wynagrodzenie zasadnicze uzależnione jest od stopnia wojskowego danej osoby. Przedstawiamy przykładowe wartości zarobków dla poszczególnych stopni:

  • szeregowi – w przedziale od 4560 do 4630 zł,
  • podoficerowie – pensja waha się między 5160 a 6250 zł,
  • oficerowie – ich wynagrodzenie mieści się w granicach od 6300 do 9240 zł,
  • generałowie – zarabiają od 11 400 do 17 750 zł.

Warto zwrócić uwagę, że te wartości są orientacyjne i mogą ulegać zmianom w zależności od indywidualnych przypadków oraz sytuacji wewnętrznej kraju.