Trwałe możliwości zawieszania ważności biletów w warszawskiej komunikacji miejskiej

Decyzja prezydenta Warszawy umożliwia pasażerom komunikacji miejskiej w stolicy zawieszanie ważności swoich biletów długookresowych. Ratusz stolicy Polski poinformował o tym fakcie publicznie w piątek.

Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy, wyjaśnił, że rozwiązanie to zostało wprowadzone podczas epidemii COVID-19, kiedy ograniczenia nałożone przez rząd skutkowały znacznym zmniejszeniem liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej do dojazdów do pracy czy szkoły. Wiele osób nie wykorzystało wtedy zakupionych wcześniej biletów. – Dzięki temu, że można było zawiesić niewykorzystany okres ważności biletu, mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z niego w innym terminie. Zdecydowaliśmy się na stałe utrzymanie tej opcji, ponieważ ułatwia ona i zachęca do korzystania z transportu publicznego – powiedział prezydent Trzaskowski.

Głównodowodzący stolicy podjął decyzję o utrzymaniu możliwości zawieszania ważności biletów, co zostało oficjalnie zalegalizowane poprzez podpisanie stosownego zarządzenia. Poprzednie zarządzenie dotyczące tej kwestii było aktualne jedynie podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanego przez COVID-19. Od 1 lipca stan zagrożenia epidemicznego przestał obowiązywać w Polsce. Nowe zarządzenie wprowadza na stałe możliwość zawieszania i odwieszania biletów.

Jak wygląda procedura zawieszania biletu? Nadal można zawiesić ważność biletu długookresowego na 30 lub 90 dni, dotyczy to dowolnej strefy biletowej. Można to zrobić także dla biletów warszawiaka, metropolitalnych, rocznych dla rodzin z trójką dzieci a także biletów seniora. Gdy bilet nie jest wykorzystywany, czas jego ważności można przesunąć na inny okres. Ta opcja jest dostępna również w aplikacji mobiWawa.

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami, zawieszenie biletu możliwe jest trzy razy w roku kalendarzowym, ale tylko pod pewnym warunkiem. Musi chodzić o minimum pięć kolejnych dni kalendarzowych. Jeśli okres ważności biletu jest krótszy niż 5 dni, niemożliwe jest jego zawieszen