Nowoczesna rewolucja w systemie biletowym warszawskiej komunikacji miejskiej

Zapowiedziano wprowadzenie rewolucyjnych zmian w systemie biletowym, który jest obecnie używany w warszawskiej komunikacji publicznej. W chwili obecnej trwa procedura wyboru firmy, która ma za zadanie wdrożenie tej nowatorskiej koncepcji. Główne założenia nowego systemu przewidują eliminację tradycyjnych biletomatów z autobusów, tramwajów i stacji metra. Również kasowniki odejdą do lamusa. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie poinformował o planowanym terminie wdrożenia tych innowacyjnych rozwiązań.

Planowane na październik 2023 roku wprowadzenie nowego systemu biletowego przewiduje gruntowną metamorfozę stołecznej komunikacji miejskiej. Zmiany te są na tyle daleko idące, że można je określić mianem rewolucyjnych. Biletomaty mają stopniowo zniknąć z autobusów, tramwajów oraz ze stacji metra. Także kasowniki nie będą już widoczne, gdyż zostaną zastąpione nowymi urządzeniami.

Wraz z nadejściem nowego systemu, bilety kartonowe z paskiem magnetycznym przejdą do historii.

Planowanie nowego systemu biletowego było wyjątkowo złożonym i długotrwałym projektem, biorąc pod uwagę rozmiary Warszawy i całej aglomeracji oraz naszą rozbudowaną ofertę taryfową. Przygotowanie całości wymagało wielu przemyśleń i dokładnego planowania. Proces ten był wymagający, ale teraz możemy z dumą ogłosić, że jesteśmy przygotowani na wdrożenie nowego systemu opłat za przejazdy komunikacją miejską! – stwierdziła jesienią ostatniego roku dyrektor ZTM Katarzyna Strzegowska.