Zakład Ubezpieczeń Społecznych raportuje wzrost zwolnień lekarskich z powodu problemów psychicznych w województwie mazowieckim

Położone w centrum Polski województwo mazowieckie odnotowało wzrost wydawanych zwolnień lekarskich związanych z problemami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. Informacje pochodzące od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pokazują, że w 2023 roku liczba skierowanych do ZUS zaświadczeń lekarskich potwierdzających niezdolność do pracy z tych powodów sięgnęła prawie 210 tysięcy. To oznacza zwiększenie o 8,7 procent w porównaniu do danych z poprzedniego roku.

Przedstawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dane pokazują, że tylko w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy lekarze na terenie całej Polski wystawili ponad 1,4 miliona zwolnień lekarskich związanych z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. Skutkowało to aż 26 milionami dni absencji chorobowej pracowników.

Jako punkt odniesienia, rok wcześniej lekarze wystawili 1,3 miliona takich zaświadczeń, co przekładało się na 23,8 miliona dni absencji chorobowej. Wśród chorób, które kwalifikują się do tej kategorii, znajdują się między innymi:

  • depresja,
  • schizofrenia,
  • nerwica,
  • zaburzenia nerwicowe,
  • zaburzenia osobowości,
  • reakcje na ciężki stres.