Możliwość zwrotu środków z nieaktywnych kont systemu rowerów miejskich w Warszawie

Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) w stolicy Polski postanowił zainicjować procedurę umożliwiającą zwrot środków zgromadzonych na nieaktywnych kontach w ramach systemu rowerów miejskich. Osoby, które nie dokonały aktywacji swojego konta na sezon bieżącego roku, mają możliwość ubiegania się o zwrot niewykorzystanych funduszy zgromadzonych w portfelu Veturilo. W niniejszym artykule omówione zostaną kroki niezbędne do uzyskania zwrotu.

Wiosną 2023 roku została wprowadzona nowa odsłona Veturilo, czyli warszawskiego systemu rowerów publicznych. Aby móc skorzystać z konta w sezonie obecnym, użytkownicy musieli dopełnić prostych formalności. Do dyspozycji mieli trzy opcje: przypisać istniejące konto wyłącznie do korzystania z rowerów Veturilo na terenie Warszawy, przeznaczyć je do użytkowania we wszystkich systemach rowerowych obsługiwanych przez firmę Nextbike (w tym również w ramach Veturilo) lub definitywnie zamknąć konto i dokonać rozliczenia, co wiązało się ze zwrotem wpłaconych funduszy bądź uregulowaniem ewentualnych zaległości w stosunku do operatora.

Początkowo ustalony termin na dokonanie aktywacji lub zamknięcia konta został przedłużony dla lepszego dostosowania się do potrzeb użytkowników i ostatecznie wyznaczono go na koniec maja. Przez cały ten okres odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu spoczywała na firmie Nextbike, będącej operatorem systemu rowerów miejskich.