Modernizacja sygnalizacji świetlnej w centrum Warszawy – inwestycje drogowe związane z budową nowego parkingu podziemnego

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie podjął decyzję o modernizacji układu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Świętokrzyskiej i placu Powstańców Warszawy. Plan przebudowy uwzględnia zmianę funkcji ulicy Mazowieckiej, która ma stać się ulicą z ruchem w obu kierunkach. Dodatkowo, na owej ulicy zostaną wydzielone miejsca postojowe dla autobusów. Te zmiany są bezpośrednio powiązane z realizacją nowego projektu – budową wielopoziomowego parkingu podziemnego pod placem Powstańców Warszawy. Inicjatywa ta ma na celu ułatwienie kierowcom dostępu do nowej inwestycji.

Aktualnie pod placem Powstańców Warszawy trwają prace budowlane nad czteropoziomowym parkingiem podziemnym. Po jego ukończeniu, kierowcy będą mieli do dyspozycji aż 420 dodatkowych miejsc parkingowych schowanych pod ziemią. Tymczasem, na powierzchni placu zaplanowano stworzenie przestrzeni zielonej z drzewami i krzewami dla pieszych. Funkcjonowanie nowego parkingu jest planowane na przełomie lat 2024 i 2025. Jednak już teraz Zarząd Dróg Miejskich dąży do opracowania skutecznego planu zarządzania ruchem wokół nowo powstającego placu.