Miasto przymierza się do wykonania projektu trzeciej linii metra – umowa na prace przedprojektowe podpisana

W piątek 26 listopada władze miasta podpisały umowę z firmą ILF Consulting Engineers Polska. Jej zadaniem będzie określenie wpływu nowej linii metra na infrastrukturę i środowisko. Następnie inżynierowie mają przedstawić koncepcję dla kolejnej podziemnej linii.

Plany na nową trasę metra

Rozmowy nad nowym projektem praskiego metra trwały już w ubiegłym roku. Wtedy to ostateczna wersja studium technicznego trzeciej linii metra została skierowana do Metra Warszawskiego. W czerwcu tego roku miasto ogłosiło przetarg na przeprowadzenie prac poprzedzających budowę trzeciej linii kolei podziemnej. Z ubiegających się o to zadanie firm wybrano propozycję ILF Consulting Engineers Polska. Od dnia podpisania umowy firma ma 18 miesięcy na przygotowanie projektu koncepcyjnego oraz złożenie wstępnego i końcowego raportu. W jego ramach konieczne jest zawarcie informacji na temat stref, na które linia metra będzie miała bezpośrednie oddziaływanie. Chodzi tu między innymi o drgania budynków. Konieczne więc będzie przeprowadzenie oceny technicznej wszystkich znajdujących się w pobliżu planowanej trasy obiektów.

Trzecia linia metra nie każdemu potrzebna

Chociaż władze miasta podkreślają, jak ważna i priorytetową inwestycją jest kolejna linia metra, nie wszyscy się z tą opinią zgadzają. Cały pomysł krytykują aktywiści stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Podkreślają oni, że w ostatnim czasie wstrzymano realizację kilku planowanych na ten rok projektów. Jako argument podano wówczas brak wystarczającej ilości środków finansowych. Teraz jednak, jak podkreślają przedstawiciele organizacji, budżet na linię metra się znalazł. Co więcej, uważają oni, iż transport kolejowy na Pradze Południe potrzebne.

W odpowiedzi na zarzuty stawiane przez aktywistów, władze miasta informują, iż w rozmowach na temat poprowadzenia trzeciej linii metra brali udział specjaliści, których zadaniem było uwzględnienie wszelkich zmian związanych z demografią na tym terenie w przyszłości. Co więcej, ratusz podkreśla, iż 180 tysięcy mieszkańców Pragi Południe oczekuje utworzenia linii metra, które dziś uznawane jest za najefektywniejszy środek miejskiej komunikacji.

Jak będzie przebiegała nowa linia?

Według wstępnego projektu trzecia linia kolei podziemnej połączy ze sobą Stadion Narodowy z Gocławiem. Powstanie sześć nowych stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław.

O tym, jak przebiegają prace nad aktualnie tworzoną, drugą linią metra, także informowaliśmy w naszym serwisie.