“Korzenie Pamięci”, czyli o symbolice drzew zasadzonych w Parku Powstańców Warszawskich na Woli

W podczas uroczystości związanych z obchodami 77. rocznicy Powstania Warszawskiego zainaugurowano akcję, której organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Korzenie Pamięci, bo taką nazwę nosi akcja, to zaproszenie dzieci i wnuków powstańców do opowieści i upamiętnienia historii o ich odważnych przodkach.

Drzewo symbolem pamięci

Przemawiający podczas inauguracji projektu dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Jan Ołdakowski, wyjaśnił zebranym, skąd wziął się pomysł na taką formę upamiętnienia uczestników powstania. Jak podkreślił już w czasach Homera i tworzonych przez niego utworach drzewo ukazywano jako symbol zachowujący pamięć dłuższą niż ludzki żywot. Aby wspomnienie wydarzeń 1944 roku i bohaterskich czynów nie poszło w zapomnienie, właśnie wzrastające drzewa wybrano na żywe pomniki historii.

Osobliwe muzeum w Parku Powstańców Warszawskich

Akcja Korzenie Pamięci jest bezpośrednio związana z Parkiem Powstańców Warszawskich, w którym zasadzono symboliczne drzewa. W wyniku wydarzenia populacja parku powiększyła się o 20 nowych jesionów i klonów, z których każdy poświęcony jest jednej osobie. O przypisaniu drzewa do konkretnej osoby świadczą zamieszczone na pniach tabliczki. Dodatkowo każdą roślinę opatrzono kodem QR, który poprowadzi zainteresowanych do biografii powstańca, zamieszczonej na stronie muzeum.

Kogo symbolizują nowe drzewa w Parku Powstańców Warszawskich na Woli?

Zasadzone dla przyszłych pokoleń drzewa, mają przypominać o historii i polskich korzeniach każdemu odwiedzającemu park na Woli. Wśród upamiętnionych powstańców, znaleźli się: Stanisław Somer ps. Makina, Ignacy Łyskanowski ps. Skiba, Maurycy Młynarski, Ryszard Włodarczyk ps. Czarny II, Tymoteusz Duchowski ps. Motek, Józef Bolesław Gazda, Zbigniew Warzyński ps. Mały, Maria Dobrochna Echaust-Twarowska ps. Nike, Zbigniew Dębski ps. Zbych/Prawdzic, Janina Kaiper, Ludwika Gołąbek ps. Ludka, Stanisław Józef Krotofilski ps. Stary, Bohdan Marian Kryżanowski ps. Pantera, Klara Mulewicz, ps. Iwonka, Edward Piecyk ps. Dziki, Zbigniew Madejczyk ps. Józek, Jan Szypowski ps. Leśnik oraz Zofia Mokrzyńska ps. Bubi.