Bohater powrócił z emigracji – Maurycy Mochnacki spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach

W sobotę 27 listopada w godzinach przedpołudniowych na Warszawskim Wojskowym Lotnisku wylądował samolot z wyjątkowym ładunkiem. Na pokładzie maszyny przetransportowano bowiem szczątki kronikarza Powstania Listopadowego, Maurycego Mochnackiego.

Uroczystości o charakterze państwowym

Szczątki wybitnego powstańca sprowadzono do kraju 187 lat po jego śmierci. Dotychczasowym miejscem spoczynku Maurycego Mochnackiego było miejsce jego śmierci – Auxerre we Francji. Całe przedsięwzięcie wynikło z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego.

Jak podkreślał pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak, jest to niezwykle ważne wydarzenie o symbolicznym wymiarze. Uroczystość, jaka miała miejsce na lotnisku, a następnie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego i na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, była hołdem dla powracającego do ojczyzny Mochnackiego.

Kim był Maurycy Mochnacki?

Maurycy Mochnacki urodził się 13 września 1803 roku w Bojańcu. W czasie, w którym kraj znajdował się pod zaborami, prowadził działalność polityczną i publicystyczną. Był jednym z uznanych teoretyków okresu romantyzmu i pianistą. Szczególną sławę przyniosły mu jego działania podczas Powstania Listopadowego, którego był nie tylko uczestnikiem, ale i kronikarzem. To jemu zawdzięczamy stworzenie, nieukończonego co prawda, utworu publicystycznego Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831.

Mochnacki zaznaczył się w historii jako działacz emigracyjny, pisarz, uczestnik i kronikarz powstania, obejmującego okres od 29 listopada 1830 roku do 21 października roku 1831. Przebywający od na emigracji we Francji zawsze marzył o powrocie do kraju. 27 listopada 2021 roku, po blisko 200 latach od śmierci, jego marzenie się spełniło. Szczątki wybitnego Polaka spoczęły w Alei Zasłużonych. Jego mogiła to kopia pomnika z cmentarza Saint-Amatre w Auxerre.