Ludzie Warszawy. Osobowość artystyczna – Gela Szeksztajn-Lichtensztajn, jedna z ofiar wojny nienawiści

Polska historia jest niezwykle bogata. Nie tylko pod względem liczby wydarzeń, które miały ogromne znaczenie dla dzisiejszego jej kształtu, ale także w odniesieniu do niezwykłych osobistości, które do jej rozwoju się przyczyniły. Wiele z nich urodziło się, żyło i umierało właśnie w Warszawie. Wśród nich znajdziemy też niestety takich, którzy zginęli w wyniku uprzedzeń rasowych i rozbuchanej do niepojętych rozmiarów nietolerancji dla pochodzenia.

Gela Szeksztajn-Lichtensztajn – graficzka i malarka żydowskiego pochodzenia

Gela Szeksztajn-Lichtensztajn urodziła się w warszawskiej rodzinie rzemieślniczej w roku 1907, jako córka szewca. W latach 30., dzięki ogromnej determinacji i wstawiennictwu rzeźbiarza Henryka Kuny, zdobyła stypendium Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dzięki któremu mogła rozpocząć naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, której absolwentką została.

Działalność artystyczna

Po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych Gela Szeksztajn prowadziła aktywną działalność. Regularnie prezentowała swoje praca na wystawach organizowanych przez żydowskie środowisko artystyczne. Większość jej dzieł pochodzi też z lat 30., czyli z okresu, w którym studiowała na Akademii. Wtedy też poznała swojego przyszłego męża, po którym przejęła drugie nazwisko, Izraela Lichtensztejna. Para pobrała się rok przed wybuchem II wojny światowej.

Życie i śmierć w getcie

W związku z prowadzoną polityka antysemicką przez zajmującego kolejne terytoria siły hitlerowskie, Gala Szeksztajn-Lichtensztajn, Izrael oraz ich córka zostali przesiedleni, jak większość Żydów, do warszawskiego getta. Tam nauczała w szkole rysunku, a za swoją działalność otrzymała nagrodę prezesa Judenratu Adama Czerniakowa. W tym samym czasie Izrael wraz z Emanuelem Ringelblumem współtworzył podziemną, wymierzoną przeciw okupantowi niemieckiemu, organizację Oneg Szabat.

Cała rodzina Szeksztajn-Lichtensztajn poniosła śmierć niedługo po wybuchu w powstania w getcie. Dziś prace artystki można oglądać w Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, które udostępnia około stu z jej dzieł.