Kto najszybciej znajdzie pracę w Warszawie w 2024?

Kucharze, kurierzy, nauczyciele, pielęgniarki i robotnicy budowlani – w 2024 roku to właśnie oni nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia w Warszawie i okolicach. Na kogo jeszcze ma czekać praca w powiecie warszawskim? Na jakie zarobki można było liczyć w 2023 roku? Oto co warto wiedzieć o mazowieckim rynku pracy 2024.

Praca w województwie mazowieckim – kogo będą szukać pracodawcy?

Pracodawcy z województwa mazowieckiego w 2024 roku będą poszukiwali przedstawicieli zawodów, w których panują trudne warunki pracy i takich, w których wzrost zapotrzebowania wynika z rozwoju gospodarczego i powstawania nowych miejsc pracy. Według Barometru Zawodów praca Warszawa ma być dostępna dla takich zawodów jak:

 • gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy;
 • kierowcy autobusów;
 • kucharze;
 • listonosze i kurierzy;
 • murarze i tynkarze;
 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu;
 • nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących;
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych;
 • nauczyciele przedszkoli;
 • opiekunowie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami;
 • personel sprzątający;
 • pielęgniarki i położne;
 • pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych;
 • pracownicy wykończeniowi w budownictwie;
 • psycholodzy i psychoterapeuci;
 • robotnicy budowlani.

Zwiększone zapotrzebowanie na pracowników ma dotyczyć również między innymi fizjoterapeutów i masażystów, kelnerów i barmanów, kierowników budowy, lekarzy, opiekunek dziecięcych, pracowników ochrony fizycznej, recepcjonistów i rejestratorów, samodzielnych księgowych oraz spawaczy.

Jaka praca w Warszawie będzie trudniej dostępna? Równowaga popytu i podaży na rynku pracy będzie dotyczyła w szczególności administratorów stron internetowych, architektów krajobrazu, dentystów, ekonomistów, elektryków, florystów, magazynierów, ogrodników i sadowników, prawników, przedstawicieli handlowych, sekretarek i asystentów oraz weterynarzy. Szukając zatrudnienia, warto wcześniej przygotować profesjonalne CV – można wykorzystać do tego sprawdzony kreator CV online.

Zarobki w Warszawie – na jakie wynagrodzenie można liczyć?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w październiku 2023 roku wyniosło 7545 złotych, w Warszawie było to 8711 złotych. Zarobki w Warszawie powyżej tej średniej można było uzyskać w 3 sektorach gospodarki: informacji i komunikacji (12 632 złotych brutto), obsłudze rynku nieruchomości (9170 złotych brutto) oraz budownictwie (8981 złotych brutto).

Wynagrodzenia w województwie mazowieckim według GUS w październiku 2023 wynosiły kolejno:

 • 6169 złotych brutto – administrowanie i działalność wspierająca;
 • 6242 złotych brutto – zakwaterowanie i gastronomia;
 • 7858 złotych brutto – przetwórstwo przemysłowe;
 • 8041 złotych brutto – przemysł;
 • 8398 złotych brutto – transport i gospodarka magazynowa;
 • 8499 złotych brutto – handel i naprawa pojazdów samochodowych;
 • 8981 złotych brutto – budownictwo;
 • 9170 złotych brutto – obsługa rynku nieruchomości;
 • 12 632 złotych brutto – informacja i komunikacja.

Trendy na warszawskim rynku pracy w 2024 roku

W roku 2023 polski rynek pracy mierzył się z inflacją, zmianami w prawie pracy, napływem uchodźców i odpływem polskich pracowników, którzy okresowo wyjeżdżali do pracy za granicą. Mimo to w drugim półroczu bezrobocie utrzymywało się na stałym poziomie 5,0%. Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce doprowadziło do tego, że brakowało kandydatów do pracy, a praca w województwie mazowieckim była łatwo dostępna w kilkudziesięciu zawodach (nie tylko tych specjalistycznych).

Rok 2024 ma być przełomowy pod wieloma względami. Ekonomiści wskazują, że nie ma powrotu do tego, co było przed pandemią, a nadchodzące miesiące upłyną pod znakiem zmian w kulturze i organizacji pracy. Upowszechniona praca zdalna i hybrydowa w Warszawie często stanowi już standardowy benefit pracowniczy. Światowe rynki pracy mają ponadto zdominować cyfrowe rozwiązania i sztuczna inteligencja, dlatego praca Warszawa będzie czekała głównie na osoby, które dostosują się do zmian, podniosą kwalifikacje cyfrowe i będą gotowe na naukę nowych narzędzi technologicznych.