Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności w Warszawie zapowiedziana

Warszawa zapowiada wprowadzenie Karty Praw Osób Doświadczających Bezdomności, która ma zapewnić bezdomnym prawo do schronienia oraz adresu do korespondencji. To również krok w stronę szerzenia świadomości oraz tolerancji wśród mieszkańców miasta. Kiedy planowane jest wprowadzenie karty?
 

Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności

 
Wprowadzenie dokumentu planowane jest na 2022 rok. Jest to krok w stronę nowoczesnej Europy i ma zapewnić polepszenie warunków bytowych osób bezdomnych. W Karcie znajdą się zapisy o podstawowych prawach osób bezdomnych. Będzie regulował tymczasowe mieszkania tych osób oraz zapewniał im pełną swobodę korzystania z obiektów miejskich, oraz poruszanie się po mieście. Znajdzie się tam również zapis o pomocy medycznej i korzystaniu z infrastruktury sanitarnej.
 
Karta ma również zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Ma zapewnić bezdomnym możliwość głosowania oraz odbieranie korespondencji. Celem jest pokazanie tej grupie społecznej, że jest również ważna w społeczeństwie, a tym samym ułatwić jej powrót do normalnego życia.
 
Nad wprowadzeniem karty pracuje szereg instytucji w tym Ratusz Miejski, Caritas i Stowarzyszenie Monar. Ośrodki te mają duże doświadczenie w pracy z tego typu osobami. Instytucje współpracujące mają do czynienia z różnego rodzajami przypadków. Taka kooperacja może przynieść wymierne rezultaty, ponieważ weźmie pod uwagę wszystkie zainteresowane grupy bezdomnych, bez względu na przyczynę, z jakiej znalazły się na ulicy.
 
Wstępnie Karta ma być uchwalona i przyjęta w pierwszych kwartale 2022 roku i jest efektem działań Rzecznika Praw Obywatelskich. Na razie prace trwają i musimy jeszcze poczekać na poznanie dokładnej daty i szczegółowych zapisów, jakie znajdą się w dokumencie. Patrząc jednak przez pryzmat instytucji zajmujących się pracami, wszystko powinno być bardzo dobrze zorganizowane.