Finalny etap remontu wiaduktów Trasy Łazienkowskiej – krótkotrwałe utrudnienia dla kierowców

W dniu 27 listopada, będącym poniedziałkiem, rozgorzały ostatnie prace związane z renowacją wiaduktów znajdujących się na Trasie Łazienkowskiej, przerzuconych nad Agrykolą. Zadaniem pracowników jest likwidacja wszystkich śladów po tymczasowej organizacji ruchu. W związku z powyższym, kierujący pojazdami muszą przygotować się na utrudnienia trwające dwa tygodnie. Przez taki okres czasu nie będą dostępne lewe pasy na obu wiaduktach.

Oba wiadukty Trasy Łazienkowskiej przerzucone nad Agrykolą są już dostępne dla kierowców od ponad trzech tygodni. W najświeższym komunikacie, stołeczny Ratusz przypomina o sukcesie pracowników wykonujących remont południowej konstrukcji, który został ukończony aż cztery miesiące przed ustalonym terminem. Nowe wiadukty powstały w miejscu starych, które służyły mieszkańcom przez prawie pół wieku. Każdy z nich ma długość około 400 metrów.

Aktualnie na miejscu prowadzone są jeszcze prace wykończeniowe, a pod samą trasą dobiegają końca prace na rondzie Sedlaczka.

W czasie trwania remontu kierowcy byli zmuszeni do przejeżdżania naprzemiennie jednym z wiaduktów – w obu kierunkach. Do przemieszczania się z jednej jezdni na drugą służyły specjalnie skonstruowane przejazdy tymczasowe. Teraz, kiedy nie są już one potrzebne, zostaną rozebrane.