170 Posypywarek w Akcji na Warszawskich Drogach w Związku z Przewidywaną Gołoledzią

Warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta poinformował o mobilizacji 170 posypywarek, które w poniedziałek 27 listopada o godzinie 4:15 rozpoczęły działania na miejscowych drogach. Decyzja ta była odpowiedzią na prognozowane warunki pogodowe powodujące gołoledź. Te specjalistyczne pojazdy skierowane zostały na trasy obsługiwane przez miejski transport autobusowy.

Zaplanowane działania nie ograniczały się jedynie do typowych ulic, ale objęły też warszawskie mosty i wiadukty. Wszystkie te miejsca są szczególnie narażone na niebezpieczne warunki spowodowane przez spadające temperatury i tworzącą się lodową pokrywę. W sumie akcja dotyczyła obszaru obejmującego około 1500 kilometrów dróg.

Komunikat Zarządu Oczyszczania Miasta zawierał również apel do kierowców o zachowanie ostrożności oraz umożliwienie swobodnego przejazdu posypywarkom. Te specjalistyczne pojazdy odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa na drogach podczas ekstremalnych warunków pogodowych.