Co można zobaczyć nieopodal, czyli zwiedzanie okolic Warszawy. Twierdza Modlin – spuścizna Napoleona i rosyjskiego cara

Ogromną popularnością wśród turystów cieszą się obiekty, które odegrały ważną rolę w historii. Wśród nich spotykamy zamki, pałace, kościoły. Największe jednak zainteresowanie wzbudzają jednak budowle, które miały swój udział w działaniach wojennych. Przykładem takiej budowli jest położonym nieopodal Warszawy, w Nowym Dworze Mazowieckim, twierdza.

Twierdza Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim

O wybudowaniu twierdzy obronnej właśnie w Modlinie zadecydowało z pewnością jego położenie u zbiegu rzek: Wisły, Narwi i Wkry. Takie usytuowanie warowni stwarzało idealne warunki do tego typu działań. Lokalizacja doceniona między innymi przez szwedzkiego króla Karola Gustawa najpierw funkcjonowała jako obóz warowny, który przetrwał do roku 1660. Decyzję o budowie w Modlinie twierdzy podjął zaś w grudniu 1806 roku Napoléon Bonaparte. To według jego wskazówek ukształtowano cytadelę. Nad projektem czuwał szef inżynierii napoleońskiej, gen. François de Chasseloup-Laubat, a następnie płk Jan Mallet, szef Korpusu Wojsk Inżynieryjnych Księstwa Warszawskiego.

Następnie twierdza Modlin przechodziła kolejno w ręce polskie, później rosyjskie, gdzie pod panowaniem caratu otrzymała nową nazwę Nowogieorgiewsk. Pod tym mianem znana była do roku 1915 i uległa licznym przebudowom. W czasie I wojny światowej opanowana przez wojska niemieckie, pod panowanie Wojska Polskiego wróciła w grudniu 1918 roku. Ponownie opanowana przez wrogą armię w roku 1939, ostatecznie wyzwolona przez Rosjan 18 stycznia 1945 roku i przekazana w ręce dowództwa polskiego.

Co zobaczymy na terenie twierdzy?

Twierdza Modlin to nie tylko ogromna warownia, którą uznaje się za najlepiej zachowany tego typu obiekt na terenie kraju. Są to liczne inne budowle, którym warto poświęcić. Wśród nich znajdziemy między innymi Bramę Gen. J. Dąbrowskiego, Bramę Ks. Józefa Poniatowskiego, Działobitnię Gen. Dehna, Kasyno dla oficerów rosyjskich, Stary młyn z magazynami, wieże, prochownie czy Redutę Napoléona.