Zdyscyplinowana medycyna, czyli zmiany na Uniwersytecie Warszawskim

Uniwersytet Warszawski i Wojskowy Instytut Medyczny podpisały porozumienie w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów. Na uczelni kształcić będą się nie tylko lekarze, ale też specjaliści w zakresie przeciwdziałania skutkom użycia broni konwencjonalnej i broni masowego rażenia.

Nowy wydział, nowe plany

Umowę o wspólnym tworzeniu wydziału medycznego rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Nowak podpisał z pełniącym funkcję dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego gen. prof. Grzegorzem Gielerakiem. Opracowaniem programu studiów zajmie się powołany w tym celu specjalny zespół, który tworzą pracownicy obu placówek. Jak zapowiedziały władze uczelni, przewiduje się, że w przyszłości część kadry Wojskowego Instytutu Medycznego wejdzie w struktury warszawskiego uniwersytetu. Dzięki temu możliwe będzie wspólnie doskonalenie nowo formowanego Wydziału Medycznego UW.

Początek nauczania zaplanowano równocześnie z otwarciem wydziału lekarskiego, które przypada na październik 2023 roku. W pierwszym roku akademickim zajęcia odbędą się na terenie WIM. Po dwóch latach natomiast na studentów czeka zaawansowane kształcenie kliniczne.

Praca naukowo-badawcza i ścieżka kariery

Jak przekazały władze WIM, powołany do życia kierunek zdecydowanie wyróżni się na tle innych uczelni w kraju. Jego program tworzony jest zgodnie z ideą humanizacji medycyny, co stanowiło, i powinno stanowić nadal, nadrzędną zasadę w procesie kształcenia młodych lekarzy. Ważny dział stanowić będą metody stymulacji medycznej, a ogromny nacisk położony zostanie na pracę naukowo-badawczą.

Według aktualnych założeń studenci wydziału medycznego zobligowani będą do uczestnictwa w przynajmniej jednym projekcie badawczym. Jak zaznaczają władze uczelni, pozwoli to aspirującym lekarzom na otwarcie szybkiej ścieżki kariery naukowej. Badania, które adepci podejmą w trakcie studiów, będzie można kontynuować w ramach doktoratu.

Medycyna na miarę czasów

Jak zapowiada WIM, program uzyska taki profil, by wyposażyć studentów w wiedzę z zakresu przeciwdziałania skutkom kryzysów. Również tych, które wywołać może użycie różnego rodzaju broni, zarówno konwencjonalnej, jak i masowego rażenia. Dzięki temu możliwe będzie podniesienie kompetencji nie tylko wojskowej służby zdrowia, ale i personelu cywilnego.

Jak podkreślają przedstawiciele obu uczelni, celem podjętych w ramach współpracy działań jest dążenie do integracji obu instytucji. Umożliwienie swobodnej wymiany personelu, to szansa na rozwój wiedzy i działalności naukowo-badawczej obu placówek.