Zbigniew Ziobro składa wyjątkową skargę dotyczącą naruszenia praw własności mieszkańców kamienicy na Mokotowie

W sprawie domniemanego naruszenia praw własności obywateli, zamieszkujących kamienicę położoną na terenie warszawskiego Mokotowa, prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył specjalną skargę. Informację tę podał do publicznej wiadomości rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Łukasz Łapczyński. Kontrowersje dotyczą budynku mieszkalnego usytuowanego przy ulicy Kazimierzowskiej nr 72.

Prok. Łapczyński uściślił, że Sąd Najwyższy otrzymał wyjątkową skargę na wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie 24 czerwca 2019 roku. Zgodnie z tym wyrokiem, obiekt nieruchomości znajdujący się przy ulicy Kazimierzowskiej 72 w Warszawie został przekazany na wieczyste użytkowanie osobom trzecim na okres 99 lat. Decyzja ta zapadła pomimo istniejącego prawa, które stanowi, iż wieczyste użytkowanie może być ustanowione wyłącznie dla nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.

“Sąd, wydając swój wyrok, nie wziął pod uwagę faktu, że część lokali znajdujących się w budynku przy ul. Kazimierzowskiej 72 posiadała innych właścicieli. Współwłaścicielami byli zarówno Miasto Stołeczne Warszawa, jak i właściciele poszczególnych lokali. Sytuacja ta wykluczała możliwość ustanowienia wieczystego użytkowania na rzecz osób składających pozew” – poinformował prokurator Łapczyński.