Zarząd Dróg Miejskich zapowiada ekspansję strefy płatnego parkowania w Warszawie na 2025 rok

W przyszłym roku, mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się istotnej zmiany dotyczącej parkowania. Obszar strefy płatnego parkowania ma bowiem ulec znaczącemu powiększeniu. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) jest gotowy na wprowadzenie takich zmian, szczególnie na terenie Saskiej Kępy, Kamionka oraz Mokotowa. Postanowiliśmy dowiedzieć się więcej na temat planów związanych ze strefą płatnego parkowania w śródmieściu i zapytaliśmy o termin wprowadzenia zapowiadanych zmian.

Saska Kępa i Kamionek to obszary, na których planowane jest wprowadzenie opłat za parkowanie. Jak powiedział dyrektor ZDM, Łukasz Puchalski: “Aktualnie trwają intensywne prace nad przetargiem na dostawę parkometrów. Jest to jedno z większych przetargów na terenie Europie. Nasza umowa dotycząca wszystkich parkometrów w stolicy wygasa pod koniec bieżącego roku. W związku z tym, planujemy zakup nowych urządzeń do pobierania opłat za parkowanie. Rozważamy także możliwość rozszerzenia strefy płatnego parkowania o nowe obszary, takie jak Saska Kępa i Kamionek”.

ZDM ma w planach zakończenie prac związanych z wymianą parkometrów do końca bieżącego roku. Dzięki temu, na Saskiej Kępie i Kamionku strefa płatnego parkowania, której utworzenie kwestionował poprzedni wojewoda mazowiecki – Tobiasz Bocheński, ma ruszyć z początkiem 2025 roku. W trakcie tych prac na jedenastu ulicach Saskiej Kępy planowane jest także wymienienie nawierzchni, między innymi na ulicach: Księżnej Aldony, Niekłańskiej oraz Finlandzkiej. Początkowo zakładano, że strefa płatnego parkowania na tych obszarach zacznie obowiązywać już od października 2023 roku.