Zarząd Dróg Miejskich prowadzi konsultacje w sprawie rozbudowy Strefy Płatnego Parkowania na terenie dzielnicy Mokotów

Na terenie dzielnicy Mokotów w Warszawie trwają rozmowy dotyczące możliwości rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. To za sprawą tych planów, które mogą wprowadzić znaczące zmiany dla mieszkańców tej części miasta, odbyły się konsultacje społeczne. Zarząd Dróg Miejskich opracował raport, który zawiera wyniki spotkań z lokalną społecznością.

Konsultacje były okazją do zapoznania się z opiniami mieszkańców Mokotowa na temat proponowanych zmian. Zarząd Dróg Miejskich podkreśla, że głównym celem tych spotkań było znalezienie najbardziej optymalnych rozwiązań, które w pełni odpowiadałyby na potrzeby lokalnej społeczności. Drogowcy z Warszawy chwalą zaangażowanie mieszkańców i wartość dyskusji z projektantami oraz pracownikami ZDM, które pomogły dostosować projekty ulic do rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

Społeczne rozmowy na temat potencjalnej rozbudowy strefy parkowania trwały od 15 listopada do 15 grudnia 2023. Podczas tych spotkań mieszkańcy Mokotowa mieli możliwość zapoznania się z wynikami pomiarów zapełnienia miejsc parkingowych oraz rotacją pojazdów na tych miejscach.

Warto przypomnieć, że obecna strefa płatnego parkowania na Mokotowie obejmuje obszar do ulic Różanej, Gagarina i Dolnej (na Puławskiej). Część strefy (do Gagarina i Różanej) została już rozszerzona od stycznia 2023.

Zarząd Dróg Miejskich skupił się także na przybliżeniu mieszkańcom zasad korzystania ze strefy płatnego parkowania i możliwości, jakie daje to osobom mieszkającym na jej terenie. Zapewnienia w tej sprawie płyną bezpośrednio od ZDM.