Wzmocnienie działań kontrolnych w Rezerwacie Wyspy Zawadowskie dzięki współpracy policji i wolontariuszy

Ostatnio na terenie rezerwatu Wyspy Zawadowskie zauważono wzmożoną obecność funkcjonariuszy policji z wawerskiego komisariatu oraz wolontariuszy z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Celem tego działania jest dotarcie do jak najszerszego grona osób oraz zwrócenie uwagi na rygorystyczne przepisy prawne chroniące ten obszar przyrody. Ignorowanie zakazu wejścia na teren rezerwatu może prowadzić do nałożenia mandatu, naliczenia grzywny, a nawet zatrzymania sprawcy.

Kary za nielegalne wejście na teren warszawskiego rezerwatu przyrody są surowe, jednak mimo to wielu ludzi nadal ignoruje odpowiednie oznakowania. Dlatego właśnie podjęto inicjatywę mającą na celu zwiększenie świadomości społecznej na ten temat. “Nasze działania kontrolne na terenie rezerwatu są obecnie bardziej intensywne. Osoby łamiące przepisy dotyczące ochrony tego miejsca muszą być świadome ewentualnych konsekwencji. Naruszanie ustalonych regulacji może skutkować mandatem w wysokości 200 złotych lub otrzymaniem upomnienia” – podkreśla komendant Komisariatu Warszawa Wawer, kom. Rafał Manowski.

Szczejące patrole mają na celu również przeciwdziałanie ewentualnym przypadkom zniszczeń czy zakłóceń spokoju na terenie chronionym. Inicjatywa wprowadzenia wzmocnionych działań kontrolnych na terenie rezerwatu Wyspy Zawadowskie jest efektem współpracy pomiędzy policją a wolontariuszami Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, którzy stawiają na działania edukacyjne oraz ścisłe egzekwowanie prawa w celu zachowania równowagi ekosystemu tego unikatowego miejsca.