Wojewoda Mazowiecki zezwala na realizację kluczowej inwestycji drogowej A2

Decyzja Wojewody Mazowieckiego dotycząca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) została wydana, a dotyczy ona około 18-kilometrowego odcinka autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską. Dzięki temu możliwe staje się rozpoczęcie prac budowlanych na fragmencie łączącym miejscowość Malinowiec z węzłem Łukowisko. Tobiasz Bocheński, podczas specjalnej konferencji prasowej, podkreślił, że ta inwestycja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju infrastruktury drogowej na terenie województwa mazowieckiego.

12 czerwca 2023 roku, Tobiasz Bocheński jako Wojewoda Mazowiecki zaakceptował projekt budowy oraz wydał zezwolenie na realizację przedsięwzięcia drogowego. Przedmiotem tej decyzji jest budowa odcinka autostrady A2 o długości około 18 kilometrów, który ma łączyć Warszawę z Kukurykami, przechodząc przez miasta Siedlce i Białą Podlaską. Omawiane zezwolenie zostało wydane z rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznacza możliwość rozpoczęcia prac budowlanych bez zbędnej zwłoki.

Realizacja tej istotnej inwestycji drogowej wpisuje się w szeroko zakrojony plan rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej na terenie województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie to będzie miało kluczowe znaczenie dla poprawy komunikacji, skrócenia czasu przejazdu oraz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach regionu. Ponadto, wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy okolicznych miast i gmin, poprawiając ich dostępność oraz atrakcyjność inwestycyjną.