Wielki pożar na składowisku odpadów niedaleko stolicy

Niedawno wybuchł gwałtowny pożar na terenie składowiska odpadów umiejscowionym w Sokołowie, miejscowości usytuowanej w bliskim sąsiedztwie Warszawy. Zmagając się z żywiołem aktywnie angażuje się 12 jednostek straży pożarnej. Na chwilę obecną nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach.

Sytuacja ma miejsce w Sokołowie, które administracyjnie należy do powiatu pruszkowskiego i to tam rozgorzały potężne płomienie, obejmujące swoim zasięgiem kilkadziesiąt metrów kwadratowych składowiska odpadów. Warto zauważyć, że cała powierzchnia składowiska jest znacznie większa. Obecnie 12 ekip strażackich koncentruje swoje wysiłki na zapobieżeniu dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia – informuje mł. brygadier Karol Kroć reprezentujący straż pożarną z Pruszkowa.

Służby ratunkowe uspokajają, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla hali magazynowej znajdującej się po przeciwnej stronie drogi. Również budynki mieszkalne nie są narażone na bezpośrednie działanie ognia.

Mimo to młody brygadier Karol Kroć z pruszkowskiej straży pożarnej ostrzega, że sytuacja może ulec zmianie ze względu na możliwość zmiany kierunku wiatru, który może przenieść dym w inną stronę. Dlatego konieczne jest ciągłe monitorowanie sytuacji i przestrzeganie wszelkich środków ostrożności.