Anomalia miejska: Przyjazna infrastruktura drogowa dla kierowców, niebezpieczna dla pieszych i rowerzystów

Nie jest to pierwszy raz, gdy nasza redakcja otrzymuje sygnały od zaniepokojonych Czytelników na temat omawianego problemu. Pierwszy raz opublikowaliśmy artykuł na ten temat w październiku 2022 roku. Lokalni mieszkańcy wyrażają swoje niezadowolenie z faktu, że mimo poprawy warunków dla kierowców, stworzono jednocześnie zagrożenie dla pieszych. Skarżą się na brak odpowiedniego oznakowania, przejść dla pieszych oraz progów zwalniających, które przed przystąpieniem do prac remontowych tam istniały.

Mieszkańcy wyrażają także zaniepokojenie możliwością narażenia dzieci na niebezpieczeństwo. Wskazują, że za niecały miesiąc dzieci będą musiały pokonywać tę niebezpieczną trasę, idąc do szkoły.

Kiedy po raz pierwszy zwróciliśmy uwagę na problem tego konkretnego miejsca w ubiegłym roku, żadne działania naprawcze nie były wówczas realizowane. Brakowało asfaltu na jezdni, co utrudniało poruszanie się nie tylko rodzicom z dziećmi w wózkach czy osobom niepełnosprawnym, ale także rowerzystom. Zniszczona ulica stanowiła również zagrożenie dla pojazdów. Nieodpłatnie można było porównać okolicę do pobojowiska.