Warszawskie lasy do wycinki – urzędnicy mówią o konieczności przeprowadzenia rutynowych zabiegów pielęgnacyjnych

Topory poszły w ruch w Wesołej. Dalsze prace mają objąć obszary dzielnic Wawer, Ursynów, Bemowo, Białołęka i Bielany. Nie każdy może zdaje sobie z tego sprawę, ale obecne poczynania w warszawskich lasach to jeden z punktów corocznego planu pielęgnacyjnego.

Nie każde drzewo do ścięcia

Coroczna trzebież w lasach to rutynowe działanie leśników, które mają na celu przywrócenie pełni zdrowia terenom zielonym w stolicy. Przeznaczone do wycinki drzewa podlegają starannej selekcji. Decyzję o ich usunięciu podejmuje się na podstawie niepokojących i niebudzących wątpliwości symptomów. Zaniepokojonych całym procesem miłośników drzew urzędnicy uspokajają, że likwidacji podlegają tylko te egzemplarze, które zostały zasiedlone przez szkodniki, wykazują oznaki poważnych chorób, uszkodzeń lub od dawna trwają w procesie, prowadzącym do ich obumarcia.

Prace porządkowe i organizacja przestrzeni

Przeprowadzane przez pracowników Lasów Miejskich – Warszawa działania, to nie tylko likwidacja chorych drzew. Leśnicy dbają o zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dla wzrostu wszystkich roślin. Z tego powodu przycina się także konary zdrowych egzemplarzy, co oczywiście nie ma negatywnego wpływu na ich kondycję. W niektórych jednak przypadkach konieczna jest wycinka drzew, które rozrastają się bardzo blisko szlaków komunikacyjnych, takich jak jezdnia. Jeśli ich stan może stanowić zagrożenie dla poruszających się w jego obrębie ludzi lub pojazdów, należy je bezapelacyjnie usunąć.

Gdzie będą prowadzone prace?

Zabiegi pielęgnacyjne obejmą obszary w dzielnicy Wesoła przy ulicach Warszawskiej, Wawerskiej, Mickiewicza, Asnyka oraz Podleśnej. Leśnicy zajmą się też porządkowaniem obszaru Lasu Matki Mojej na Wawrze, Lasu Kabackiego na Ursynowie. Uwagę poświęcą takim miejscom jak Las Bemowo, okolice ulicy Płochocińskiej, a także otulinie rezerwatu Las Bielański. Zakończenie prac ma nastąpić pod koniec roku.