Warszawska Karta Praw Drzew i nowe standardy od 2022 dla ochrony roślinności miejskiej

Pierwszy standard przyjęto we wrześniu 2021 roku. Dotyczy on informowania o planowanych na terenie miasta wycinkach drzew. Teraz przyszła pora na przyjęcie drugiego. Nowa zasada z warszawskiej Karty Praw Drzew będzie obowiązywać od stycznia 2022 roku.

Dla należytej opieki i lepszej ochrony drzew

Karta Praw Drzew to inicjatywa, której celem jest ochrona miejskich terenów zielonych. Jak podkreślała dyrektorka koordynator ds. zielonej Warszawy Magdalena Młochowska, jest to działanie niezmiernie ważne, zwłaszcza w dobie klimatycznego kryzysu. Karta i zawarte w niej standardy to kolejny krok w kierunku podniesienia jakości zarządzania zielenią w mieście.

Jak zaznaczają w swoich wypowiedziach przedstawiciele ratusza, standardy Karty Praw Drzew mają uświadomić mieszkańcom i władzom dzielnic, jak bardzo potrzebna jest ochrona tak ważnego elementu przestrzeni miejskiej, jakim jest drzewo. W Karcie zawarto zasady pielęgnacji roślin i ich ochrony, szczególne w trakcie realizowanych na terenie stolicy różnego rodzaju inwestycji. Standardy określają również zasady przeprowadzania kontroli drzew, a także reguły tworzenia i pielęgnacji tak zwanej zieleni niskiej.

Drzewa pod stałą kontrolą

Z zapowiedzi warszawskiego Zarządu Zieleni wynika, że wszystkie rosnące na terenie miasta drzewa, będą cyklicznie przeglądane. Jako podstawę do przeprowadzania tych działań ustanowiono właśnie Kartę Praw Drzew, w której ujednolicono zasady monitorowania stanu roślin i ich pielęgnacji oraz ustalono poszczególne etapy przeglądu wyznaczonego terenu. Regularne analizy dendrologiczne mają zapewnić zdrowe, bezpieczne i długie życie drzew w stolicy.

Jak zapewnia Kamila Nowocin, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni, dokument stworzono w oparciu o naukową wiedzę. Połączenie jej z wynikami wieloletnich obserwacji reakcji natury, umożliwi efektywne monitorowanie sytuacji w mieście. Im więcej czynników stresowych, wynikających na przykład z lokalizacji drzew, tym częstsze na danym obszarze kontrole. Częstotliwość takich przeglądów, jak informuje ratusz, zawierać się  będzie w przedziale od 6 miesięcy do 7 lat.