Warszawa stawia na ekologię: Redukcja gazów cieplarnianych o 40% do 2030 i neutralność klimatyczna do 2050 roku

Głównym celem Warszawy w sferze polityki klimatycznej jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Te ambitne plany są jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju stolicy Polski. W celu efektywniejszego koordynowania działań służących realizacji tych założeń, prezydent Rafał Trzaskowski powołał specjalny Zespół ds. Klimatu.

Stolica Polski od dłuższego czasu konsekwentnie realizuje politykę klimatyczną, której podstawą jest redukcja emisji szkodliwych gazów, zwiększenie efektywności energetycznej oraz adaptacja do zmieniającego się klimatu. Wprowadzane działania obejmują wiele aspektów funkcjonowania miasta i wymagają szerokiej wiedzy eksperckiej z różnorodnych dziedzin. Dlatego też realizowane są przez różne jednostki miejskie. Ponadto, Warszawa bierze udział w coraz większej liczbie projektów i inicjatyw proklimatycznych o zasięgu interdyscyplinarnym.

W celu poprawy koordynacji tych działań na szczeblu miasta, Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, powołał do życia Zespół do spraw klimatu. Jego członkowie to przedstawiciele różnych biur Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz innych miejskich jednostek. Charakter i forma pracy tego zespołu mają na celu ułatwienie wymiany informacji i doświadczeń między jego członkami.