Warszawa ogranicza koszenie trawników, by chronić bioróżnorodność

Zielone, krótkie trawniki wciąż są w modzie, chociaż wiadomo już, że nie jest to rozwiązanie korzystne dla środowiska naturalnego. W Warszawie postanowiono ograniczyć koszenie trawników, by chronić bioróżnorodność. Urzędnicy zachęcają do tego samego spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Jakie korzyści przynosi rzadsze koszenie trawnika?

Rzadsze koszenie oznacza, że będziesz musiał spędzać mniej czasu na pielęgnacji trawnika. To pozwoli zaoszczędzić czas i wysiłek. Co ważne, dłuższa trawa może pomóc zatrzymać wilgoć w glebie. Gęstsza pokrywa trawiasta działa jak naturalna izolacja, która zapobiega parowaniu wody z gleby. Jest to szczególnie ważne w okresach suszy, gdy jest ograniczony dostęp do wody. Rzadsze koszenie trawnika pozwala korzeniom rośliny rozwijać się głębiej w glebie. Silniejsze korzenie przyczyniają się do zdrowszego i bardziej odpornego trawnika, ponieważ mają większą zdolność do pobierania wody i składników odżywczych.

Dłuższa trawa może także pomóc w zapobieganiu wzrostowi chwastów. Gęstsza pokrywa trawiasta utrudnia chwastom dostęp do światła i powietrza, co utrudnia im rozwój i rozprzestrzenianie się.