Warszawa liderem w dopłatach do transportu publicznego

Najnowsze dane pokazują, że Warszawa jest na czele krajowej listy jeśli chodzi o dopłaty z budżetu miasta do funkcjonowania transportu publicznego. Z informacji udostępnionych przez Zarząd Transportu Miejskiego wynika, że w ubiegłym roku na potrzeby transportu miejskiego z budżetu stolicy przeznaczono ponad tysiąc złotych na każdego mieszkańca.

Urząd Miasta podał szczegółowe informacje dotyczące wydatków innych polskich miast na ten cel. Podkreślił tym samym, jak duże znaczenie ma transport publiczny dla przestrzeni miejskiej i jej mieszkańców. Przedstawiając dane z zestawienia, władze miasta zaznaczyły, że biletów sprzedawanych na komunikację miejską nie wystarcza na pokrycie całkowitych kosztów jej funkcjonowania. Resztę środków należy dopłacać bezpośrednio z budżetu samorządu.

Wyniki rankingu dotyczącego miejskich dopłat do transportu zbiorowego zostały zaprezentowane przez stołeczny ratusz. Analizę tę przeprowadzili profesor Paweł Swianiewicz z Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Julita Łukomska, pracownik naukowy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W kontekście prezentacji tych danych, władze Warszawy podkreśliły, jak ważną pozycję w budżetach samorządowych zajmuje komunikacja publiczna.