W podróży po krajowym magazynie odpadów promieniotwórczych

Poznajmy bliżej, jak wygląda przechowywanie odpadów promieniotwórczych w Polsce. Nasza podróż prowadzi do Różana, miejscowości usytuowanej nad Narwią, oddalonej o 90 kilometrów od Warszawy. To tam mieści się Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP Różan), które jest przedmiotem naszego zainteresowania.

KSOP Różan to miejsce, które przyciąga uwagę nie tylko ze względu na swoją specyfikę, ale także ze względu na rodzaj przechowywanych odpadów. Jest to bowiem miejsce, gdzie składowane są radioaktywne resztki po pracy “Marii” – jedynego aktualnie działającego reaktora jądrowego w naszym kraju, który znajduje się w Świerku, w obrębie Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Właśnie tutaj trafiają radioizotopy pozostające po procesie produkcji energii w reaktorze “Maria”. Te składowane odpady promieniotwórcze stanowią więc niezbędny element działalności energetyki jądrowej w Polsce i podlegają starannemu procesowi przechowywania i monitoringu.