Utrudnienia na Wisłostradzie. Wiadukt Trasy Łazienkowskiej czekają prace remontowe – uszkodzeniu uległ spód konstrukcji.

Na podróżujących Wisłostradą w stronę Mokotowa kierowców czekają w tym tygodniu utrudnienia. Od poniedziałku do piątku w godzinach nocnych nie pojedziemy odcinkiem ulicy Solec. Zarząd Dróg Miejskich zgłosił konieczność awaryjnego wyłączenia z ruchu jednego pasa Wisłostrady.

Prawdopodobnie przekroczenie dozwolonej wysokości

W poniedziałek 11 października Zarząd Dróg Miejskich poinformował o konieczności przeprowadzenia natychmiastowych prac naprawczych w obrębie wiaduktu Trasy Łazienkowskiej. Z przeprowadzonych oględzin wynika, że uszkodzeniu uległa spodnia część konstrukcji. Jak do tego doszło? Według drogowców za przyczynę można przyjąć wystający ponad dopuszczalną wysokość pojazd. Być może był to jakiś element ciężarówki lub część jej ładunku. Do takich wniosków skłania ślad, który wyraźnie układa się w jednej linii na sklepieniu przejazdu.

Jak będą prowadzone prace?

Aby przeprowadzone prace naprawcze pozwoliły trwale usunąć uszkodzenia mechaniczne wiaduktu, drogowcy zmuszeni są do wyłączenia z ruchu środkowego pasa ulicy Solec, biegnącego w kierunku Mokotowa. Pierwsze zamknięcie tego odcinka nastąpi w poniedziałek po godzinie 22.00. W związku z koniecznością zachowania procedur bezpieczeństwa nie ma możliwości naprawy konstrukcji w ciągu kilku lub nawet kilkunastu godzin. Z tego względu prace prowadzone będą codziennie aż do piątku 15 października. Wyłączenie ruchu ustalono między godziną 22.00 a 6.00. Prace remontowe natomiast planuje się między godziną 22.00 a 02.00.